Fastställelseintyg - Bokslut

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 5 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Fastställelseintygen får ju enligt Bolagsverket numera inte vara på en separat sida. I den senaste uppdateringen av Bokslut finns ju den nya utformningen av fastställelseintyg med, där texten om fastställelseintyg hamnar på försättsblad. Men jag undrar om det går att lägga in två försättsblad så att den ena kan skrivas ut med texten för fastställelseintyget och den andra utan. Då kan man ju lägga den med fastställseintyget längst ned och markera att den inte skall ingå i sidnumreringen. Ofta vill man ju ha en framsida utan fastställelseintyget till årsredovisningen i original och då vore det bra att kunna skriva ut den utan att behöva gå in och ändra vad som ska komma med på utskriften.
Foto på Anna

Anna

 • 328 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på Leif G

Leif G

 • 534 poäng 500 badge 2x thumb
Det enklaste är att kopiera första sidan så har du även ett "kvitto" på att du skickat in originalet. ÅR är inte intressant utan fastställelse intyget.
Förr i tiden hade vi en stämpel med texten som vi stämplade första sidan med.
Foto på Anna

Anna

 • 328 poäng 250 badge 2x thumb
Fast fastställelseintyget används ju för att fastställa att kopian på årsredovisningen överensstämmer med originalet. Då skall ju det inte finnas en text om fastställse på själva originalet. Alternativet är ju att skaffa en stämpel, vilket vi har funderat på, men det bästa vore ju att slippa det.
Foto på Anne-Kristin Robertsson

Anne-Kristin Robertsson, Produktspecialist

 • 1,986 poäng 1k badge 2x thumb

Hej

Du kan skriva ut Årsredovisningen utan att ta med fastställelseintyget.

I utskriftscentralen markerar du Årsredovisning och markerar sedan alla delar som ska skrivas ut. Sedan tar du bort markeringen för fastställelseintyget.


Foto på mex

mex

 • 320 poäng 250 badge 2x thumb
Var "tar man bort markering för fastställelseintyget" som du skriver ovan? Jag har ingen sånt val i min utskriftcentral...
Foto på Anne-Kristin Robertsson

Anne-Kristin Robertsson, Produktspecialist

 • 1,986 poäng 1k badge 2x thumb
Hej

När du har markerat att du ska skriva ut Årsredovisningen på vänstra sidan markerar du alla delar i årsredovisningen på den högra sidan. Sedan tar du bort den blå markeringen för Fastställelseintyget.Foto på mex

mex

 • 320 poäng 250 badge 2x thumb
Finns inte hos mig... Se skärmdump nedan!
Foto på Anne-Kristin Robertsson

Anne-Kristin Robertsson, Produktspecialist

 • 1,986 poäng 1k badge 2x thumb
Foto på Anne-Kristin Robertsson

Anne-Kristin Robertsson, Produktspecialist

 • 1,986 poäng 1k badge 2x thumb

Så här ska du göra enligt bild.


Foto på mex

mex

 • 320 poäng 250 badge 2x thumb
Jovisst, men du ser väl på min bild att "fastställelseintyg" inte finns om valbart alternativ... Du har det men inte jag, varför? Får kontakta supporten.
Foto på Anna

Anna

 • 328 poäng 250 badge 2x thumb
Ja, det har du ju rätt i. Tack för svar!
Foto på Anne-Kristin Robertsson

Anne-Kristin Robertsson, Produktspecialist

 • 1,986 poäng 1k badge 2x thumb
Var så god!
Foto på Leif G

Leif G

 • 534 poäng 500 badge 2x thumb
Årsredovisningen är inte komplett utan fastställelseintyget. Är du sedan i skarven av K2/K3 och skall skicka med den gamla ÅR för jämförelse, då behöver du ha kopia av kopian om du nu ser det så.
Foto på Anna

Anna

 • 328 poäng 250 badge 2x thumb
När ÅR skall skickas in till Bolagsverket är den inte komplett utan fastställelseintyget, det håller jag med om.  Men kundens original av ÅR vill jag ha utan fastställelseintyg, eftersom det är själva originalet.
Foto på Leif G

Leif G

 • 534 poäng 500 badge 2x thumb
Nej kunden skall sin ÅR med sitt fastställelseintyg på. Då Bolagsverket skall ha originalet underskrivet med blå penna så får kunden en kopia. Det kan inte finnas två original och utan fastställelseintyget är det inte hela ÅR. 
Foto på Anna

Anna

 • 328 poäng 250 badge 2x thumb
Bolagsverket skall inte ha originalet utan bestyrkt kopia av ÅR. Fastställelseintyget skall dock vara i original.

Följande text är tagen från Bolagsverkets hemsida angående vad som skall skickas in:Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större aktiebolag2, finansieringsanalys (kassaflödesanalys)Fastställelseintyg i original3RevisionsberättelseKoncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, om aktiebolaget är moderbolag i en större koncern2Protokoll från ordinarie bolagsstämma, om stämman har beslutat om vinstutdelning Handlingarna ska vara bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören3

Jag ser att vi har olika syn på saken. Jag har fått ett tillfredsställande svar från Visma och nöjer mig med det.
Foto på Leif G

Leif G

 • 534 poäng 500 badge 2x thumb
Utan att verka vilja vara tjatig så är det som du säger att det är bara fastställelseintyget de vill ha i original. Där har vi inte någon olika uppfattning. För mig är inte intyget bara ett intyg utan där finns också ett datum som kan vara av intresse.
Om/när kunden behöver lämna en kopia av sin årsredovisning till exempelvis bank eller annan intressent tycker jag att det vore konstigt om kunden inte kunde lämna en ÅR med en kopia av fastställelseintyget på.
Det borde finnas ett skäl till varför Bolagsverket inte vill ha in dem separat längre.
En liten detalj till, jag arbetar inte på SPCS vilket betyder att du får ta mitt svar för vad det är. Fråga gärna någon revisor som du arbetar med om dennes syn på saken. Kom gärna igen till mig, för det är felen man kommer ihåg mest. Någonting jag däremot undrat över är att ordalydelsen mellan Bolagsverket och SPCS verkar inte vara exakt lika, om nu inte SPCS kommit med någon ny uppdatering.
Bästa hälsningar Leif
Foto på Leif G

Leif G

 • 534 poäng 500 badge 2x thumb
Om du inte vill ha med fastställelseintyget kan du ta bort när du står i utskriftsträdet för årsredovisningen. Markera fastställelseintyget, gå upp i menyraden och tryck på papperskorgen. Då får du en fråga vill du ta bort fastställelseintyget. Svarar du ja så försvinner det.
Lycka till Leif