Fel i Mervärdeskattedeklaration i Visma Enskild firma?

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad

Den momspliktig försäljning (ruta 5 I Mervärdeskattedeklaration) stämmer ej överens med huvudboken.

Det verkar som en försäljning av en fullt avskriven traktor dubbelbokats i

Mervärdeskattedeklarationen. Jag har rättat Mervärdeskattedeklaration

manuellt hos Skatteverket och tror att det är ev en bug i programmet eller otydlighet i anvisningarna. 

Chatten gav inget klart svar så jag publicerar detta här för att eventuellt få något tips från andra användare.

Foto på Holger

Holger

  • 70 poäng

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 78,246 poäng 50k badge 2x thumb
En försäljning av en fullt avskriven traktor bokförs som en reavinst vid försäljning av maskiner/inventarier, konto 3973, vars saldo inte är inlagt att summeras med i ruta 5 i mv dekl.
Det hänger samman med att reavinst vid försäljning av inventarier inte ingår i ett bolags nettoomsättning utan redovisas som en Övrig intäkt. ( se din resultatrapport).

Därför finns det ingen skyldighet att tillse att utg moms i ruta 10 alltid slaviskt måste överensstämma med beloppet i ruta 5 i moms dekl

Och mitt råd är att du noterar avvikelsen i ditt minne men inte gör mer än så.Mikael