Fel konto i Administration 500 Version 2015.21 Kontoplan BAS2015 AB

  • 1
  • Problem
  • Uppdaterades för 4 år sedan
  • Löst
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Konto 8920 "Skatt på grund av ändrad beskattning" heter i Kontoplanen BAS2015 för AB i Administration 500 version 2015.21 "Värdering till verkligt värde, anläggningstillg".
Foto på Helen

Helen

  • 5,214 poäng 5k badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

  • 1
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

  • 46,930 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Helen, 

Undrar vad som har hänt här. I beskrivningen av förändringar mellan 2013-2014 fanns kontot med på listan över namnändringar, se nedan. Men basgruppen verkar inte ha ändrat kontot i den faktiska kontotabellen varken då eller senare. En miss kanske? 

Vi får utreda detta med basgruppen och se vad som ska gälla. Tack för att du uppmärksammade detta! Jag återkommer när jag vet mer. 


Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

  • 46,930 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Helen, nu har vi fått svar på vad som gäller. Det var en felskrivning i listan på ändringar helt enkelt och det var konto 8290 ändringen avsåg till kontoplanen 2014. Det är alltså helt rätt som du skriver att konto 8920 fortfarande avser Skatt på grund av ändrad beskattning. 

Vi kommer givetvis åtgärda detta vid första möjliga tillfälle så det blir rätt när man skapar nya företag i programmet med kontoplan 2016. I befintliga företag i programmet behöver man dock ändra benämningen manuellt om man har kontoplan 2014, 2015 eller 2016. Vi lägger ut information om det under Kända fel i programhjälpen så fler får informationen. 

Stort tack för att du uppmärksammade oss om detta!

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.