Hantera valutkonto - Valutakursvinster/Valutakursförluster - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Hej!

Jag har en del handel med USD i verksamheten, detta sker viaett valutakonto i USD. Systemet gör dock så att det räknar ut en valutavinsteller valutaförlust vid varje inköp i och med att systemet väljer attkonvertera allt till SEK oavsett hur verkligheten ser ut.

Beloppen bokförs på följande konton som i slutändan påverkarreslutatet.

3960 Valutakursvinsterpå fordringar och skulder av rörelsekaraktär

7960 Valutakursförlusterpå fordringar och skulder av rörelsekaraktär

Hur gör man för att nolla dessa belopp så att de stämmer medhur verkligheten ser ut, dvs. att det inte görs varken förlust eller vinst vidinköp?

Eller rättar man det via skattekontot?
Foto på Andreas

Andreas

 • 554 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på Mallan

Mallan

 • 3,026 poäng 3k badge 2x thumb
Om du har ett faktiskt valutakonto på banken kan du lägga till det under Inställningar - Kassa- och bankkonton - Nytt valutakonto. 
På så sätt kan du bokföra betalningarna mot valutakontot och då kommer det inte bokföras någon kursdifferens. 
Du värderar sedan ditt valutakonto inför bokslutet och då bokas det upp i SEK. 
Foto på Andreas

Andreas

 • 554 poäng 500 badge 2x thumb
Tack, jag har gjort på det sätt du beskriver. Använder valuta konto som jag gör betalningarna ifrån och det bokförs trots det en kursdifferens.
Foto på Karl Wilsborn

Karl Wilsborn, Moderator

 • 9,254 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Har man handel i andra valutor, vare sig om man har ett valutakonto eller inte, så kommer man också alltid ha ha valutadifferenser (om man bokför enligt faktureringsmetoden), eftersom valutan hela tiden varierar. Alla svenska företags bokföring görs alltid i SEK, oavsett om en viss affär har skett i en annan valuta. Skatteverket vill ju ha alla saldon i SEK, t ex på momsrapporter, deklarationen etc, inget annat. Eftersom bokföringen alltid ska göras i SEK, så omvärderas alltid ett utländsk belopp av annan valuta, till motsvarande värde i just SEK, enligt den aktuella dagens kurs. Kursen i sin tur varierar ju dessutom hela tiden vilket resulterar i att man får differenser, så kallade valutavinster- eller förluster, precis som du själv nämner här ovan.

Säg att du bokför enligt faktureringsmetoden och skickar ut en faktura på 1 000 USD. På fakturadatumet låg kursen på 8,0 - det som bokförs blir alltså i detta läget en kundfordran på 8 000 SEK. När du några dagar senare får betalningen till ditt valutakonto på 1 000 USD så kanske kursen har ändrats till säg 9,0. Inbetalningen som registreras i programmet bokas följaktligen upp på 9 000 SEK. Då har vi alltså ett läge där den tidigare kundfordringen låg på 8 000 SEK medan inbetalningen sedan blev på 9 000 SEK. Differensen på 1 000 SEK bokför programmet automatiskt som en valutadifferens, vilket är helt korrekt.

Eftersom kursen hela tiden varierar så kan man också, precis som Mallan skriver, värdera om sitt bokförda saldo på valutakontot, enligt aktuell kurs. Att det inte skulle bokföras någon kursdifferens om man har ett valutakonto är däremot felaktigt, om man nu bokför enligt faktureringsmetoden så en kundfordran bokas upp vid fakturatillfället. Om Mallan inte får någon valutadifferens på sina transaktioner, så beror det på att hon bokför enligt kontantmetoden, d v s att försäljningen enbart tas upp vid själva betalningstillfället. I så fall har ju aldrig någon kundfordran bokats upp, och någon kursdifferens kan således heller inte existera.
 
Återkom gärna med dina invändningar om du finner någonting oklart, annars får jag önska dig en trevlig dag!

/Karl
(Redigerad)
Foto på Andreas

Andreas

 • 554 poäng 500 badge 2x thumb

Tack för svaret!

Har förstått det du skriver.

Det som jag tycker systemet borde förstå är att om en faktura bokförs i USD och betalas i USD så kan det i verkligheten inte bli någon valutavinst och ska således inte registreras som någon vinst. Istället för att bokföra dessa fiktiva vinster som reella vinster så borde de bokföras för balansens skull på ett ”fiktiv valuta vinst konto”. På så sätt finns det redovisat i SEK men påverkar inte resultatet. Hur detta görs i detalj överlämnar jag till era experter.

Om systemet gör rätt enligt bokföringslagen och om mitt förslag ovan inte är genomförbart är det en lösning på hur jag ska ”bokföra bort ” vinsten / förlusten jag efterfrågar så att det blir rätt resultat i bokföringen.

Mvh

Andreas
Foto på Karl Wilsborn

Karl Wilsborn, Moderator

 • 9,254 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Andreas, och vad bra att du är med på förklaringen!

Jo, så kan man såklart tycka när man ser på det hela rent krasst - d v s fakturan går ut i USD och man får exakt samma belopp betalt. Men vi måste återigen utgå från SEK, eftersom det är i den valutan du gör din bokföring. Således blir det alltså en differens, och den ska enligt bokföringslagen, precis som du skriver, tas upp som en intäkt eller kostnad beroende på åt vilket håll det väger över.

Det ska alltså med andra ord påverka ditt resultat, så det ska du nog inte börja mecka med om du inte vill ha din revisor efter dig:)

När du värderar ditt valutakonto enligt en dags kurs, så bokas eventuell mellanskillnad upp även den som antingen en valutavinst eller valutaförlust. En sådan värdering gör man t ex alltid inför ett bokslut, eftersom man då ska ha ett exakt och korrekt utgående bokfört saldo på kontot. Så när allting landar i en sådan värdering, så stämmer alla saldon som varit under året på pricken - där alla avvikande beloppet har tagits upp som just valutadifferenser.

Ha det gott!

/Karl
Foto på Andreas

Andreas

 • 554 poäng 500 badge 2x thumb
Tack för svar!

Berätta gärna mer om det du skriver om "värdera valutakonto". Hur går detta till? Görs det en gång per år? Om du har ett exempel på hur det kan se ut vore jag tacksam för det. 

Resultet efter värderingen blir att man inte betalar skatt för en vinst man inte har fått i verkligheten?

Mvh
Andreas
Foto på Karl Wilsborn

Karl Wilsborn, Moderator

 • 9,254 poäng 5k badge 2x thumb
Absolut, du kan läsa om det i denna tråden. Hur ofta du vill göra det är upp till dig, men en gång per månad känns rimligt om du har mycket transaktioner på kontot.

Ja, så skulle man kunna säga eftersom valutadifferensen påverkar resultatet. Det kan ju dock också vara på andra hållet, d v s att man får ett lägre resultat p g a en valutadifferens.

Ha en fin helg!

/Karl
Foto på Andreas

Andreas

 • 554 poäng 500 badge 2x thumb
Jag tittade på länken du skickade. Detta innebär att man tar kursen för daumet när man bokförde fakturan och sätter den kursen för datumet när man betalade fakturan så att kursskillnaden försvinner?

Vad jag menar när jag frågar hur ofta man måste göra värderingen är om det måste göras för varje transaktion eller om man kan göra det en gång per år.

Eller så kanske det går att göra en manuell verifikation som tar bort hela årets differens på en och samma gång?

- Andreas
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

 • 9,952 poäng 5k badge 2x thumb
Hej! 

Menar du när du värderar valutakontot? Datumet du väljer då styr när valutakontot i programmet faktiskt värderas. Det har inget med betalningen av fakturan att göra. Du väljer själv vilket datum du ska göra värderingen. Skriv in det utländska valutasaldot för just den dagen, enligt ditt kontoutdrag på banken och genomför värderingen. 

Du bör värdera valutakontot inför bokslut. Men som Karl nämner ovan, har man mycket transaktioner på kontot kan det vara en god idé att göra det i alla fall en gång i månaden. 

När du värderar ditt valutakonto så skapar programmet automatiskt en verifikation där kursdifferens tas upp, så du behöver inte göra en manuell verifikation för detta. 

Ha det fint!

Moa
Foto på Andreas

Andreas

 • 554 poäng 500 badge 2x thumb
Hej,

Får en känsla av att ni inte har förstått vad problemet är. 

Vad är det för problem ni vill lösa genom att värdera kontot?
Vad är anledningen till att ni rekommenderar att man gör det en gång i månaden?

Vad är funktionen värdera konto till för ursprunglien? Har ni förstått att det är kursskillnaden mellan faktura datumet och datum för betalning som ska utjämnas för att få bort valuta/vinst förlust? 

Vad händer med kursen bakåt i tiden när en värdering görs?

Går det att förklara med ett exempel så att jag kan se att det blir rätt?

- Andreas
Foto på Karl Wilsborn

Karl Wilsborn, Moderator

 • 9,254 poäng 5k badge 2x thumb
Hej igen Anders!

Svaren på dina frågeställningar borde framgå om du läser igenom ovan tråd, samt de hänvisade trådarna. Men jag tar ändå och avslutar tråden med en liten sammanfattning, där jag svarar på dina frågor en efter en för att tydliggöra det hela.

- Ens bokföring ska alltid göras i SEK. Säg att du den sista januari har 1 000 USD på kontot i praktiken, vilket det datumet kanske motsvarar ett SEK-saldo på 8 000 kr enligt en kurs på 8,0. Den sista februari har du lika mycket på kontot, d v s 1 000 USD, men kursen har ändrats till 9,0. Ditt bokföra saldo i SEK ligger dock fortfarande kvar på 8 000 kr, vilket ju nu är felaktigt eftersom kursen har ändrats. Den faktiska likviditeten på kontot i SEK ska vara 9 000 kr enligt den nya kursen, och en omvärdering ska därav ske. Ett bokfört saldo på 8 000 är ju felaktigt och ger en falsk bild av företagets likviditet. Differensen på 1 000 vid omvärderingen bokas som en valutadifferens, helt enligt konstens regler.  Men andra ord - eftersom kursen hela tiden varierar bör man med jämna mellanrum göra en värdering av sitt valutakontot för att bokfört saldo i SEK ska överensstämma med verklig kurs. Tror inte det kan bli så mycket tydligare där.

- Anledningen, se svaret ovan.

- Vad funktionen är till för, se svaret ovan. Sen är det ingenting som ska utjämnas, då har du missförstått hela grejen. Valutadifferensen som förekommer mellan fakturadatumet och betaldatumet finns fortfarande kvar, men det är en annan sak. Att "få bort" någon valutavinst/förlust är det aldrig tal om, eftersom den alltid existerar när man arbetar med andra valutor. Den existerar på två håll när man arbetar med ett valutakontot tillsammans med faktureringsmetoden - delvis mellan fakturadatum och betaldatum, samt genom en omvärdering av sitt valutakontot enligt en ny kurs. Här ska du inte in och jämna ut någonting hur mycket du än verkar vilja det, då får du återigen revisorn efter dig;)

- Gör du en värdering av valutakontot på ett datum bakåt i tiden, t ex den sista april, så är det det datumets valutakurs som hämtas. Man kan alltså alltid göra en värdering av kontot även bakåt i tiden, om man t ex har missat det eller liknande.

Om du fortfarande inte är med får jag nog be dig ta kontakt med en redovisningskonsult, så får ni diskutera saken vidare, alternativt får du ta hjälp av vår allas kära vän Google. Du kan också ringa in till oss, om du känner att det skulle ge dig någonting mer än det som redan skrivits här i tråden.

Ha en fin dag Anders, hoppas detta har rett ut alla dina frågetecken!

/Karl