Finns behandlingshistorik i Advisor

  • 2
  • Idé
  • Uppdaterades för 5 månader sedan
  • Genomförda
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Finns det en behandlingshistorik i Visma Advisor så man kan se vem som gjort vad och när? Eftersom ni förordar att vi ska lagra digitalt (vilker är bra), så måste man ha koll på vad som händer. Om det lagras digitalt och en ändring sker, så kan kvalitén och säkerheten vara i riskzonen. 
Foto på Rolf Dahlberg

Rolf Dahlberg

  • 1,960 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 2
Foto på Helena Sjösten

Helena Sjösten, Service owner Visma Advisor

  • 900 poäng 500 badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej!
Denna veckan har vi releasat funktionalitet för behandlingshistorik.
I Underhåll – Händelselogg är det möjligt att söka efter ändringar som har gjorts i systemet, till exempel om ett pris har ändrats i en prislista eller om en bevakningspunkt har avmarkerats. Sökresultatet visar vad det är som har gjorts, samt vilket datum och klockslag som ändringen ägde rum. Även namnet på medarbetaren som gjorde ändringen visas.
Notera att det är medarbetare med fullständig behörighet till Underhåll har åtkomst till händelseloggen.