fondförsäljning direktpenson

  • 0
  • 2
  • Fråga
  • Uppdaterades för 10 månader sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Hur bokför jag mina fonder i eEkonomi?

Hej,
Jag driver ett eget AB sedan flera år och började bokföra i Visma Eget AB, där jag för några år sedan började sätta av till en direktpension för mig som ägare til AB't. De avsatta medlen placerade jag i fonder hos banken där jag har AB ́s bankkonton. Nu har jag bestämt mig för att flytta de medel jag har avsatta till en kapitalförsäkring i en annan bank och har alltså sålt fondandelarna samt flyttat det totala värdet efter försäljningen till kapitalförsäkringen. Undrar nu vad jag behöver göra i bokföringen för att det ska bli rätt. Dels när jag flyttar pengarna till kapitalförsäkringen och dels hur jag ska hantera vinsten från fondförsäljningen.

De avsättningar jag gjort till direktpensionen kommer från Visma Eget AB och jag har bara fortsatt att använda de kontona:

1941 - Girokonto, kredit
1380 - Andra långfristiga fordringar, debet
2230 - Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, kredit
7401 - Pensionskostnader, inte avdragsgilla, debet
Foto på Tradgard

Tradgard

  • 136 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 10 månader sedan

  • 0
  • 2

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.