För få tecken i e-postfältet Visma Byråstöd

  • 2
  • Idé
  • Uppdaterades för 7 månader sedan
  • Planerade
Använder Visma Byråstöd integrerat med Visma Administration för fakturering. Innebär att e-postadressen under Grunduppgifter i BS förs över till kundkortet i Adm. Adressen i sin tur används för utskick av E-post via Autoinvoice. Har en kund med en e-postadress som överstiger 50 tecken vilket är gränsen i BS. Får därmed problem vid fakturering. Även om inte Adm har den begränsningen och det går att manuellt lägga in rätt adress så skrivs denna över/tas bort så fort vi uppdaterar någon uppgift för kunden i BS. Önskemålet är därmed att utöka antal tecken i fältet E-post i Byråstöd.
Foto på Lars pa hjale

Lars pa hjale

  • 152 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 8 månader sedan

  • 2
Foto på Gunnar Johansson

Gunnar Johansson, Produktansvarig Visma Byråstöd, Visma Advisor Connect

  • 232 poäng 100 badge 2x thumb
Hej Lars, och tack för din “upptäckt” och ditt önskemål.

Självklart bör fältlängden vara lika i fältet E-post, i både Visma Byråstöd och Visma Administration för att integrationen ska fungera korrekt, och därför utökar vi till 70 tecken i E-postfältet även i Visma Byråstöd, från och med nästa version (som kommer någon gång under våren 2019).

Med vänliga hälsningar 

Gunnar Johansson