För liten informationsruta vid fel i eEkonomi

  • 2
  • Idé
  • Uppdaterades för 7 månader sedan
  • Inte planerade
Inte stort problem, mer av ett skönhetsfel men eftersom det i min ögon är just ett fel så...

Problem:
Den informationsruta som visas i eEkonomi vid fel i programmet visar bara de översta raderna och med dagens moderna gränssnitt så se användaren inte någon rullningslist = användaren får ingen indikation på att det finns mer text. Se bifogade bilder.
Förväntat resultat: Att all text visas alternativt indikation på att mer text finns.

Allmänt: detta torde gälla samtliga meddelanden/text i eEkonomi och Vismas andra webbaserade program. (har för mig jag har påpekat detta tidigare.) Man kan idag inte förutsätta att användaren ser en rullningslist (skrolllist).


Testat i Safari 12.03.

Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

  • 15,810 poäng 10k badge 2x thumb

Publicerades för 8 månader sedan

  • 2
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

  • 48,848 poäng 20k badge 2x thumb

Informationen i rutan är ju heller inte relevant.
Att stänga programmet ? Är det webbläsaren?
Ofta räcker det med att göra om proceduren utan att stänga något