Förbättringar i Enheter i webbshop +

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Lägga till fler enheter på artiklar - Webshop/Webshop+

Kan ni införa att man kan ange hur stor varje enhet är som köps I webbshoppen? Nu har ni exempelvis Liter och kvadratmeter, man borde kunna sätta 0,5 framför Liter ifall förpackningen man säljer innehåller 0.5Liter. Samma för min mosaik, där innehåller varje förpackning 0.1 kvadratmeter, här borde man kunna sätta 0.1 framför enheten kvadratmeter (kvm). När de sen köper 10 köp, så ackumuleras dessa så det blir 1.0 kvadratmeter(kvm)

Foto på Tomas Hilding

Tomas Hilding

  • 82 poäng 75 badge 2x thumb
  • detta funkar inte alls i er webbshop

Publicerades för 2 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.