Förbättringsförslag: Lägg till kolumner för Saldo på sidan Kassa- och bankhändelser - eEkonomi

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Bankkonto - visa indikation om saldo stämmer överens med saldo på bokföringskonto - eEkonomi

Förbättringsförslag:
För att snabbt kunna stämma av att jag har lagt in samtliga transaktioner på sidan Kassa- och bankhändelser, vill jag som användare se Saldot efter varje transaktion.

Lägg förslagsvis till en kolumn med beräknat Saldo till höger om den befintliga kolumnen Belopp. Dvs, på motsvarande sätt som Saldot visas på sidan Transaktionsanalys-Huvudbok-konto.

Obs! Det är mycket viktigt att Saldot endast beräknas baserat på vad som faktiskt visas på sidan! Annars försvinner hela poängen med att försöka göra en avstämning mot t.ex. Skattekontot. Exempel: Om det finns bokförda transaktioner på skattekontot måste de:
  1. antingen visas på Skattekonto-sidan (gärna med en visuell indikation på att de faktiskt inte är avstämda) 
  2. eller så får de inte räknas med
  3. eller lägg till ytterligare en ny kolumn med "Bokfört saldo" som beräknas utifrån bokföringskontot.
Nu när jag skriver detta, tror jag att punkt 3 skulle vara det absolut bästa för att underlätta avstämningar, eftersom det då direkt syns när kassa/banksaldot börjar skilja sig ifrån det bokförda saldot!

PS. För att det här förslaget ska fungera riktigt bra för Skattekontot, är det en fördel om även den här issuen fixas: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/sakttekonto.
PS. Att stämma av Skattekontot är idag det som fungerar sämst i Visma Eekonomi. Snälla prioritera de här förslagen högt i er backlogg!

Tack på förhand!
Foto på jola

jola

  • 894 poäng 500 badge 2x thumb
  • tacksam på förhand

Publicerades för 1 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.