Förfallen leverantös- och kundfaktura

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 9 månader sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Startsidan visar fel för kund och leverantörsfakturor - eEkonomi

Hej!

Både leverantörs- och kundfakturor hamnar som förfallen på förstasidan, fast dom ligger inne som ej förfallen systemet. 

Varför blir det så?
Foto på eriksson entreprenad

Publicerades för 9 månader sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.