Försäljning av inkråm

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Besvarad
Hej ! 

Har sålt ett inkråm som innefattar en del inventarier som vi tidigare gjort avskrivningar på och en del "goodwill". 
Har bokfört kassa händelsen via kassa/ bankhändelser och fakturan som vi ställt. 

Hur bokför jag resterande händelser ? Stort tack för hjälpen ! 
Foto på sjstrm

sjstrm

 • 100 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 81,146 poäng 50k badge 2x thumb
1 Har du i balansräkningen  konto för anskaffningar bokfört i debet och konto för avskrivningar bokfört i kredit?
I så fall krediterar du anskaffningskonto med det belopp de sålda inventarierna köptes in för - detsamma med goodwill - och debiterar konto för avskrivningar med de belopp som de sålda inventarierna skrivits av med.

Du skriver att du har bokfört fakturan du ställt ut , hur har du bokfört den?

Mikael
Foto på sjstrm

sjstrm

 • 100 poäng 100 badge 2x thumb
Fakturan är bara bokförd som försäljning varor Sv. momsfritt. Detta kanske inte var korrekt ? 
Foto på sjstrm

sjstrm

 • 100 poäng 100 badge 2x thumb
1510 - Kundfordringar
1930 - Checkräkningskonto
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 81,146 poäng 50k badge 2x thumb
Om du lyfte moms på inköp av inventarier och goodwill blir det inte rätt. Bedriver du momspliktig verksamhet?

Mikael
Foto på sjstrm

sjstrm

 • 100 poäng 100 badge 2x thumb
Ingen moms är lyft. 
Bolaget har tidigare bedrivit momspliktig fs. 

Vid inkråms försäljning ingen moms.

Boka bort inventarier, gjorda avskrivningar och boka resen som vinst anläggnings tillgångar.

Boka också bort godwill ur balansen. Blanda inte in försäljningskonton och betala ingen moms.

Tomas Tobiasson