Försäljningsstatistik per resultatenhet - eEkonomi

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 12 månader sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Jag vill kunna se försäljningsstatistik uppdelat på resultatenhet så att jag vet hur mycket täckningsbidrag som varje resultatenhet har bidragit med.
Foto på terapeutenAB

terapeutenAB

  • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 1
Foto på Fanny Örnberg

Fanny Örnberg, Moderator

  • 3,924 poäng 3k badge 2x thumb
Hej TerapeutenAB,

Om jag förstår dig korrekt så vill du under Bokföring - Rapporter - Försäljningsstatistik även kunna sortera på resultatenheter än de urval som finns i dagsläget? Eller är du ute efter en helt ny rapport av något slag som ger dig den information du är ute efter? Om så är fallet, hur ska den se ut, vad ska den innehålla och var i programmet vill du hitta denna? Återkoppla gärna om du menar som jag först föreslog eller om du hade en annan tanke om hur funktionen ska fungera så kan vi ta det vidare. Om det är andra användare som håller med förslaget så får ni gärna kommentera och följa tråden så alla tankar kring önskemålet hamnar på ett och samma ställe. 

Jag fick även en tanke om att du hade kunnat skapa ett nytt kostnadsställe för en resultatenhet som används enbart för de kundfakturor du vill ha statistik för och att du sedan tar ut en resultaträkning eller huvudbok med urval på just det kostnadsstället. Ett annat sätt är att skapa artikeletiketter som du kopplar till de artiklar du vill se försäljningsstatistik på och sedan ta ut en försäljningsstatistikrapport där du sorterar på vald artikeletikett. Du kan skapa en artikeletikett under Inställningar - Artikeletiketter, du kan även läsa mer hur det fungerar här. Kanske inte fungerar för dig som arbetssätt nu när du redan har bokfört men tänkte bara bolla lite idéer utöver ditt önskemål.

Ha det fint!
/Fanny
Foto på terapeutenAB

terapeutenAB

  • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
Du menar kostnadsbärare? Dagens rapport för försäljningsrapport visar vilka artiklar som är sålda under en viss period. Med resultatenheter blir dessa artikelförsäljningar gjorda av en viss kostnadsbärare. Jag vill veta hur många av respektive artikel som är sålda av respektive kostnadsbärare samt deras TB och försäljning totalt exkl moms.
(Redigerad)
Foto på Theodor Ahlström

Theodor Ahlström, Moderator

  • 5,194 poäng 5k badge 2x thumb
Hej TerapeutenAB,


Tack för att du förtydligade ditt förslag. Som det ser ut i dagsläget går det på rapporten för Försäljningsstatistik att göra urval enligt projekt och en del andra saker, dock går det inte att göra urval på just resultatenheter. 


Som jag förstår ditt önskemål så vill du utöka rapporten Försäljningsstatistik genom att lägga till valet att göra urval för resultatenheter, detta för att kunna se hur många artiklar en viss kostnadsbärare har gjort samt för att se TB för varje kostnadsbärare. Jag kommer att föra önskemålet vidare till vår utvecklingsavdelning som får kika på det. Precis som Fanny så uppmanar jag andra användare att rösta på förslaget för att vi ska kunna se hur stor efterfrågan det finns på denna funktionen.


Ha en fin dag!
/Theodor