Forskning och utveckling på individnivå - Lön

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 månad sedan
  • (Redigerad)
Hej!

Finns det möjlighet att ändra inställningarna i Visma gällande hur man registrerar avdrag för Forskning och utveckling?

Ett företag med fler än 70 anställda och där olika individer kan arbeta med forskningen olika månader. I dagsläget gör vi inställningen på en persons personalkort vilket kan behöva uppdateras månad för månad beroende på arbetsuppgifterna.

- En förbättring vore om valet kunde ske inne i lönekörningen istället för personalkortet.

Vi har också upptäckt sannolika fel i tidigare perioder men lyckas inte se vilka anställda det gäller, då det är svårt att spåra vem som har haft Forskning iklickat en viss månad.

- En förbättring vore om det gick att se avdraget specificerat på individnivå. I nuläget klumpas summorna ihop även på bokföringsunderlag som är indelade på personnivå.

Ett annat problem uppstår om man måste rätta tidigare månader då kryssbocken för forskning och utveckling antingen kan vara iklickad eller inte.

- Det blir alltså svårt att korrigera bokföring och arbetsgivardeklaration i efterhand.

Det vore alltså väldigt bra om kryssbocken kunde inkluderas på annat ställe än i personalkortet.

Mvh,
Henrik
Foto på HenrikJ

HenrikJ

  • 196 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 månad sedan

  • 0
  • 1

Var först med att svara!