Förskott till Leverantör, vilket konto - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 4 veckor sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
I er rådgivnig förekommer 3 olika konton att debiteras vid betalning av förskott till Leverantör.
Konto: 1480, 1684 resp 1790. I vilka situationer ska de olika kontona användas?
Foto på Christer

Christer

  • 200 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 4 veckor sedan

  • 0
  • 1
Foto på Tatiana

Tatiana

  • 702 poäng 500 badge 2x thumb
Helst konto 1480, Konto 1790 används vid periodiseringar av föritbetalda kostnader eller upplupna intäkter,