Förslag: Ny vy och funktion för attestering i - Administration

  • 3
  • Idé
  • Uppdaterades för 9 månader sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Säg att man har fått leverantörsfakturan inscannad och inläst i Visma Administration. Sen har man ställt in en lämplig konteringsmall utifrån leverantör och får en (förhoppningsvis) korrekt kontering på fakturan automatiskt. Väldigt smidigt så långt.

Nu återstår bara att attestera fakturan, då blir det genast lite krångligare. a) Någon måste gå igenom alla fakturor och bestämma vem som skall attestera vad. b) Personen som skall attestera måste hitta sina fakturor. c) Hen måste sen gå till fliken "SPÅRNING" och klicka på "PDF." och flytta pdf-filen till ett ledigt utrymme på skärmen som inte täckts av Visma. d) Hen måste sedan gå tillbaka till "Faktura" och titta på den föreslagna konteringen, samt titta på PDF-fakturan för att kunna bilda sig en god uppfattning om fakturan är redo att bokföras och betalas.

Förslag på förbättring:

1) Lägg till en lista i leverantörsregistret där man på förhand kan välja vem som skall attestera fakturor ifrån just den leverantören.

2) Lägg till en ny vy/knapp under "INKÖP" för attestering.

3) Här skall en lista med leverantörsfakturor som ännu inte är attesterade dyka upp

4) Gör det här möjligt att filtrera dessa leverantörsfakturor efter vem som skall attestera dem.

5) När man klickar på en faktura skall PDF:en på fakturan automatiskt dyka upp på höger sida av skärmen och förslaget på kontering på vänstra sidan. Samt en stor knapp eller kryssruta för "attesterad" eller "ej attesterad"

7) Efter att fakturan är attesterad skall nästa faktura komma upp automatiskt.

8) När samtliga fakturor är attesterade är allting klart för journalföring.
Foto på Johannes

Johannes

  • 140 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 3
Foto på Helena Andersson

Helena Andersson, Application Specialist Administration/Tid/Autocollect/AutoInvoice

  • 8,120 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Johannes.
Tack för dina förslag. Jag tar det med mig för planeringen av kommande versioner. När och hur det kommer att prioriteras kan jag inte säga. Samt att det hänger lite på hur många som är i behov av liknande önskemål. Det jag kan tipsa om så länge är att en utökad attestfunktion kan hanteras via Centsoft eller någon annan integration.