Förslag på nya skatteregler för företagssektorn (2018-07-01)

 • 0
 • 2
 • Artikel
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Finansdepartementet har idag (2017-06-20) skickat en promemoria på remiss med förslag som ska förbättra neutraliteten mellan finansiering med eget och lånat kapital samt motverka skatteplanering med ränteavdrag.

I promemorian föreslås i huvudsak att

 • engenerell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs i första hand som en EBIT-regel (avdragsutrymmet uppgår till 35 procent av EBIT) och i andra hand som en EBITDA-regel (avdragsutrymmet uppgår till 25 procent av EBITDA), i kombination med en sänkning av bolagsskatten och expansionsfondsskatten (från 22 procent till 20 procent),
 • avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler) införs,
 • reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån (de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna) ges ett snävare tillämpningsområde,
 • skatteregler om finansiella leasingavtal införs, och
 • reglerna om värdeminskningsavdrag avseende hyreshus ändras på så sätt att, utöver ordinarie avdrag förvärde minskning, 10 procent av utgifterna får dras av inom en femårsperiod från det att hyreshuset färdigställs (primäravdrag)

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Länk till promemorian

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EBIT = mått på ett företags vinst (intäkter minus kostnader), före räntor och skatt. (Earnings Before Interest and Taxes)

EBITDA = måttpå ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar,avskrivningar och goodwillavskrivningar. (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

Foto på Peter Samuelsson

Peter Samuelsson, Product owner - Visma Skatt, Enskild Firma. Business analyst - Taxation

 • 4,422 poäng 4k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 2

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.