Förslag till ändring av förinställningen av verifikationsserier

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 1 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Låsta verifikationsserier - eEkonomi

Hej! Jag tycker inte att det är bra att leverantörsfakturor och kvitton är förinställt att läggas in på samma verifikationsserie. Jag skulle önska att leverantörsfakturor hamnar på en ver.serie, t.ex. D, och kvitton på en annan serie, förslagsvis serie A. Som det är nu måste jag aktivt gå in och ändra inställningarna beroende på om jag ska registrera leverantörsfakturor eller kvitton, och då glömmer man ofta bort att ändra när man ska registrera t.ex. kvitton efter det att man tidigare hade registrerat lev.fakt. Skulle ni kunna tänka er att ändra förinställningen så att leverantörsfakturor respektive kvitton registreras på olika serier, så skulle det uppskattas väldigt mycket!!!!
Foto på Marika

Marika

  • 82 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.