Förslag till eEkonomi Tid - Fakturaunderlag

  • 2
  • Idé
  • Uppdaterades för 1 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Få med datum på fakturan - Visma eEkonomi Tid

Vi använder oss utav eEkonomi Tid och eEkonomi.
Vi är ett konsultbolag, och har flera anställda som gör korta uppdrag till kund.

Exemplet kan vara Nisse som jobbar emot kund Visma AB, och lägger 8 timmar på måndagen och 8 timmar på fredagen.

När man sen ska överför fakturaunderlaget till eEkonomi, så blir det en faktura.
Men fakturan saknar tidsunderlaget med datum då arbetet var utfört.
Man får bara med posterna med summan om timmar, men inte datumet.

Idag så måste vi manuellt exportera en PDF ifår eEkonomi Tid (detaljerad tidsrapport) och sedan bifoga den i fakturaunderlaget.
Detta skulle man vilja ha som en möjlighet att automatiskt bifoga detaljerad översiktsrapport för tidsregistreringen (så att man får med vilket datum arbetet var utfört).

Känns som en funktion som samtliga konsultbolag skulle vilja ha.
Foto på Tobias_t

Tobias_t

  • 284 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 2

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.