Första utdelningen i nytt aktiebolag

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
Är det alltid så att det blir en extra bolagstämma för vinstutdelning efter bolagets första räkenskapsår? pga att man vid bokslutets tillfälle endast kan bokföra årets vinst och inte har någon balanserad vinst/förlust från förra året?
Foto på Dalkulla Ekonomi

Dalkulla Ekonomi

  • 120 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
På bolagsstämma så tar stämman beslut om utdelning. Utdelningsbart utrymme är balanserat resultat + årets vinst. Alltså normalt på årstämman.
Tomas Tobiasson
Angamato Ekonomikonsult AB
Tel 0770-33 99 25
Foto på Laila

Laila

  • 13,472 poäng 10k badge 2x thumb
Nej, du kan ta utdelning på första bolagsstämman. Överför resultatet från föregående år till balanserad vinst, i samband med att du bokför utdelningen.