Fortfarande problem att klistra in kontoutdrag från Länsförsäkringar i eEkonomi Smart (inbetalning bankgiro)

  • 1
  • Problem
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Pågående
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Inte alla transaktioner klistras in, Länsförsäkringar - eEkonomi

Det är fortfarande problem att klistra in kontoutdrag från Länsförsäkringar. Rader med insättningar (via bankgiro) får belopp och allt utom enkronor och ören i saldot i referensfältet. Som belopp hamnar enbart enkronor och ören från saldot. Kortbetalningar verkar fungera bra. Andra transaktionstyper har jag inte testat, men det verkar vara insättningar via bankgiro som är avvikande. När jag klistrar in kontoutdraget i en texteditor istället så saknas det en rad för referens/meddelande. Här är ett försök att illustrera de olika formaten.

Insättning:
<bokföringsdatum><tab><transaktionsdatum><tab>Insättning
<belopp><tab><saldo>

Kortköp
<bokföringsdatum><tab><transaktionsdatum><tab>Kortköp
<betalningsmottagare>
<tab><belopp><tab><saldo>

Problemet verkar ha uppstått när ett annat problem "löstes"
Problem att klistra in kontoutdrag från Länsförsäkringar i eEkonomi Smart

Även om ni inte har någon bankkoppling mot Länsförsäkringar så vore det tacksamt om ni hade ett samarbete iallafall. Det verkar mest som att ni får prova er fram utgående från hur Länsförsäkringar presenterar sina kontoutdrag just nu.
Foto på Gustaf Thorslund

Gustaf Thorslund

  • 1,372 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 1
Foto på Gustaf Thorslund

Gustaf Thorslund

  • 1,372 poäng 1k badge 2x thumb
Man kan komma runt detta problem genom att klistra in kontoutdraget i en texteditor och lägga till en rad för "betalningsreferens", t.ex. bankgiro, och sedan klistra in det modifierade kontoutdraget.
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,218 poäng 50k badge 2x thumb
.

Du hittar den nya konversationen här: klistra in kontoutdrag länsförsäkringar

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.