Förutbetald kostnad - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Jag har en kostnad avseende en försäkringspremie som betalats under 2017 men som till viss del avser 2018, varför jag har en förutbetald post nu.Vad gör jag med den nu på 2018?
Foto på LillaAB

LillaAB

  • 80 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 76,070 poäng 50k badge 2x thumb
Under 2017 ska du ha bokfört den förutbetalda delen debet konto 17XX Förutbetald försäkring

Nu under 2018 krediterar du konto 17XX och debiterar konto 6310 så är premien rätt fördelad över de 2 åren

Mikael