Frågor beträffande bokföring av restaurang

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad

Hej

Jag står i begrepp att börja sköta redovisningen för en nystartad restaurang. Jag har ingen tidigare erfarenhet av den branschen så det är ett antal frågetecken som initialt har dykt upp.


Jag har förstått att många använder ett stort antal konton för att specificera både försäljning och varuinköp. Separata konton används för mat, sprit, vin, starköl, folköl, lättdryck etc.
Är denna uppdelning nödvändig ur ett redovisningsperspektiv?
(Jag tänker att en uppdelning på t.ex. mat samt dryck-hög-moms och dryck-låg-moms kunde räcka för att få fram en riktig momsredovisning..?)

Relevant information för att se försäljning av respektive varugrupp samt för att skapa den årliga restaurangrapporten borde väl kunna tas ut ur kassaregistret vid behov. Finns det krav från myndigheterna på att denna uppdelning skall finnas även i redovisningen?


Jag har fått önskemål om att bokföringen av dagskassorna skall ske med en sammanslagen verifikation per månad, baserad på en månadsrapport från kassaregistret (med dagsrapporterna bakomliggande men ej bokförda per dag). Restaurangen i fråga har ingen kontanthantering, enbart kortbetalningar.
Enligt uppgift bokförs det på det viset i andra restaurangverksamheter.
Skulle det vara tillåtet att göra så enligt god redovisningssed?
Tidsåtgången skiljer sig förstås väsentligt mellan 1 respektive 30 verifikationer per månad...


Restaurangen har fått ett bryggerilån (förskottsutbetalning av rabatt). Lånet betalas tillbaka genom att rabatter som leverantören annars skulle gett innehålles och att standardpris istället betalas. Jag antar att det kommer att finnas någon form av avräkning från bryggeriet på hur stor skuld som återstår.
Min fundering är dock vilken momseffekt, om någon, det får. Rabatten har ju betalats ut i förskott och fullpris debiteras på fakturorna. Får då full ingående moms dras av på ordinarie-priset eller skall den ingående momsen reduceras till vad den skulle blivit om priset istället hade varit rabatterat?


Vore mycket tacksam ifall någon hade svar på dessa frågor eller övriga tips på var jag kan söka vidare information om redovisning i restaurangbranschen.

Foto på Fredman

Fredman

 • 84 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på LW

LW

 • 20,874 poäng 20k badge 2x thumb

Fråga:
Är denna uppdelning nödvändig ur ett redovisningsperspektiv?

Svar:
Det kan vara av intresse, beroende på hur man vill ha redovisningen i resultaträkningen och ifall man vill kontrollera bokföringen mot försäljningen från kassaregistret. Sedan är det så, att man lägger momskoder på resultatkontona som pekar mot 6%, 12%, 25% eller ingen moms. Lägger du all försäljning på ett konto, kommer momskontrollen att skrika högt. Vill du ha få konton men ändå i bokföringen se hur pengarna kommit in, kan du lägga upp ett konto för varje momssats och sedan som resultatenhet lägga de olika produkterna.

Önskemålet om att bokföringen av dagskassorna skall ske med en sammanslagen verifikation per månad verkar jobbigt. Man ska ju bokföra dag för dag. En variant är att du bokför dag för dag, men lägger upp varje dagskassa på skuldkonton, ett konto för varje variant på moms. Sedan, per den sista varje månad, tömmer du skuldkontona och motbokar motsvarande intäktskonton. Då får du ett verifikat per månad som de vill ha. Huruvida du skall boka momsen direkt eller vid månadsavräkningen borde ju kvitta, bara du är konsekvent och kontrollerar att allt bokas på rätt konton med rätt momssats. Du måste vara nitisk med avstämningarna här, varje månad!

Bryggerilånet: Om man lånat pengar, ligger ju de lånade pengarna i bokföringen som ett lån och vartefter man återbetalar betar man av skuldkontot (utan moms). Hur ha denna avräkning skötts i bolaget tidigare? Ligger skulden som en skuld i bokföringen idag eller hur har bryggerilånet bokats upp? Pengarna måste ju kommit in till bolaget och bokats upp både i debet och i kredit och de kanske har lagt in det som en negativ kostnad? Kan du kontrollera det? Det borde ligga som ett lån, där avräkning sker och redovisas på fakturorna. Hur ser det ut?

//L

Foto på Fredman

Fredman

 • 84 poäng 75 badge 2x thumb

Tack för svar LW.


Vad det gäller intäktskontona var tanken att i så fall ha ett (eller ett par) konto per momssats för att förenkla (spara tid). Jag förstår och håller med om din synpunkt att det finns fördelar med att ha en kontroll av bokföringen mot kassaregistret men min fråga var egentligen ifall det kan bli problem vid en eventuell granskning ifall denna specificering av intäkterna inte finns i bokföringen.

Även tanken med att bokföra månadens dagskassor i en verifikation var för att spara tid. Alltså att bokföra månadens totala intäkter per varugrupp per verifikationsrad. Avstämning mot bankkontot får förstås göras.
Men om jag förstår ditt svar rätt så måste dagskassorna bokföras dag för dag, oavsett ifall man använder sig av skuldkonto som du föreslog eller konterar dem direkt på respektive intäktskonto?
I synnerhet i fallet om man använder sig av många intäktskonton så blir ju arbetsbördan/tidsåtgången betydligt större ifall man skall göra verifikation per dag med kanske 6-8 konteringar kontra att man gör det en gång per månad.
Mitt mål är att komma fram till ett korrekt men så effektivt sätt som möjligt att bokföra.

Bryggerilånet är inte bokfört ännu (restaurangen nystartad). Jag har inte fått tillgång till alla underlag ännu så får väl avvakta och se hur kontraktet ser ut och om det ger mig vidare vägledning om det skall behandlas som ett lån eller negativ kostnad.

Foto på LW

LW

 • 20,874 poäng 20k badge 2x thumb

Fråga är hur man spar tid genom att göra ett verifikat, fast det beror nog på min okunskap i hur kassasystemet fungerar. Om kassasystemet själv genererar ett verifikat som är korrekt förstår jag vitsen att enbart skapa ett verifikat - för det kommer läggas upp med automatik i så fall (?) - men om man skall arbeta med det manuellt och knacka in varje dagskassa för sig kan det bli svårt att överblicka och stämma av om man ska sätta ihop alla dagskassor till ett verifikat.

Enligt lagar och regler skall man bokföra dag för dag, men någon annan som har erfarenhet av restaurangbranschen måste hjälp mig här ifall det skiljer sig här från andra företag.

Lycka till!

//L