Periodisera kundfakturor och ny rapport för kvarvarande periodiseringar - Administration

  • 46
  • Idé
  • Uppdaterades för 4 år sedan
  • Genomförda
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

1. Skulle vilja tillgång till en standardrapport som sammanställer värdet av kvarvarande periodiseringar skapade med hjälp av konteringsmallar. En sådan rapport skulle väsentligt minska avstämningsarbetet av periodiseringar som är skapade med hjälp av konteringsmallar.

2. Möjlighet att periodisera kundfakturor i kundreskontran på samma sätt som det idag finns möjlighet att periodisera leverantörsfakturor i leverantörsreskontran. Jag har hittills endast lyckats att automatiskt periodisera förutbetalda intäkter med hjälp av konteringsmallar.
Foto på Gunnar Sundstr

Gunnar Sundstr

  • 550 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 7 år sedan

  • 46
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

  • 46,980 poäng 20k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej, 

Tack för ytterligare input i den här frågan. Under våren har vi tittat på några detaljer kring detta och även intervjuat några användare som underlag i vår utredning. Så här långt kan vi konstatera att trots att konceptet i sig känns ganska självklart så finns flera viktiga aspekter att hänsyn till som skiljer sig från periodisering av verifikationer och leverantörsfakturor. 

Vi har kunnat utläsa en hel del från kommentarerna här i forumstråden men har fortfarande några frågor som vi gärna tar på telefon med de som är intresserade. Främst för att stämma av om vår tänkta första version av funktionen skulle täcka behovet för de allra flesta. De som har möjlighet att delta i en telefonintervju får gärna mejla mig på helene.straath@visma.com så hör vi av oss. 

Status i den här frågan just nu är alltså att vi aktivt diskuterar hur en lösning skulle se ut. Vi har däremot inte påbörjat arbetet med det i programmet så tidsramen för när vi skulle kunna erbjuda den färdiga funktionen är fortfarande oklar.