Byte av kund på befintlig order - Administration

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 6 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Ändring av kund i order tar bort frakt och exp.avgift - Administration

Om jag har en inmatad order som jag vill byta kund på eller i mitt fall välja om kunden för att byta faktureringsadress så försvinner viss information från ordern.
Samma problem förmodar jag även gäller offerter och kanske också fakturor.

Att viss information försvinner/nollställs kan jag förstå, t.ex. referens och leveransadress, men varför fraktkostnaden försvinner förstår jag inte?
Är det en koppling till att leveransadressen nollställs?

Jag vill helst se att fraktkostnaden lämnas orörd. Ifall man byter kund måste man ju själv ändå kontrollera priserna och ifall prislistan har ändrats, knappa om åtminstone antalet artiklar för att uppdatera priset.
Därför borde det vara mer logiskt att även lämna kontrollen av fraktpriset åt användaren.

I mitt fall vill jag bara hämta uppdaterade uppgifter från kundregistret vad gäller fakturaadress (då kunden har lagt ut inläsningen på tredje part) och vill egentligen behålla leveransadress och kundreferens också.
Endera borde man kunna göra en kontroll att ifall man matar in samma kundnummer som tidigare så kan man behålla referens och leveransadress ifall de fortfarande existerar på kunden. Eller så lämnar man kontrollen helt åt användaren.
Alternativt att man har en funktion för att hämta om faktureringsuppgifter utan att byta kund.
Det verkar bli mer och mer vanligt att inläsning av faktura eller hela faktureringen läggs på tredje part och då är det bra om det finns en funktion för att ändra just detta på inneliggande order. Det räcker om man har möjlighet att hämta uppgifter på respektive order så man själv har kontroll när en ny faktureringsadress börjar användas.
Foto på Thomas

Thomas

  • 3,236 poäng 3k badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

  • 1
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 92,890 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Jag ändrar tråden till en idé så får vår utvecklingsavdelning lyfta frågan.

Så länge vill jag tipsa om att du på fiken 2 på ordern kan ändra både faktureringsadress och leveransadress utan att lägga in kunden på nytt. Uppgifterna följer sedan med vidare till fakturan,
Foto på Thomas

Thomas

  • 3,236 poäng 3k badge 2x thumb
Tack så länge.
Flik 2 vet jag om, men då man ska ändra flera fält fungerar det dåligt med klipp och klistra. Dessutom är det frågan om flera order som ska ändras. Hade det varit någon enstaka är det ju inte hela världen att ändra fälten var för sig.

Ett problem i det här fallet var dock att även namnet skulle ändras och det är inte möjligt på flik två utan att hämta om uppgifterna från kundregistret.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.