Återrapportering av inbetalningar - Visma Administration

 • 11
 • Idé
 • Uppdaterades för 12 månader sedan
 • Inte planerade
 • (Redigerad)
Vi inläsning av återrapporteringsfil för inbetalningar i Visma Administration vore det bra om man själv kunde lägga till extra betalrader eller konteringsrader. Det är inte alltid en kund betalar in exakt rätt belopp och den diffen vill jag kunna hantera direkt vid återrapporteringen. I dagsläget måste jag göra en manuell verifikation på det. Om en kund har betalt in för lite och det inte diffar på mer än några kronor vill jag kunna bokföra det som t.ex. öresavrundning eller liknande. Om en kund betalar in för mycket på en faktura blir det i nuläget också problematiskt eftersom då måste jag ta bort inbetalningen, göra en manuell inbetalning på den fakturan och sedan bokföra diffen manuellt. Det händer också att en kund betalar in för flera fakturor i en klumpsumma och då vore det smidigt att kunna lägga till betalrader. En annan sak jag tänkt på är att vid manuell inbetalning summerar programmet betalraderna så att man kan se totalt inbetalt, men i återrapportering av kundinbetalningar summerar programmet inte. Det vore bra om programmet summerade betalraderna. Tacksam om ni i alla fall undersöker möjligheterna att utveckla programmet på detta sätt. Tack!
Foto på Emelie

Emelie

 • 912 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 7 år sedan

 • 11
Foto på Anneli Malmgren

Anneli Malmgren, Employee

 • 1,170 poäng 1k badge 2x thumb
Hej!
Vad jag kan se så kan du göra i stort sett alla de saker du vill vid återrapportering av inbetalning, förutom just summeringen av betalraderna.

Är det andra som också skulle vilja att återrapporteringen summa visades, vill vi att ni plussar på att ni gillar denna idé. Detta för att vi ska kunna se hur många som är i behov av att se denna uppgift.

När du har läst in en betalning där summan inte stämmer överrens med fakturabeloppet, kan du göra bortskrivningar kopplade till den raden. Bortskrivningarna gör du i den nedre tabellen i fönstret. Tänk på att du behöver skapa en kreditfaktura om kunden har betalt för mycket och den ska ha det tillgodo.

När det gäller att kunna hantera att kunden har betalat en kumpsumma och betalt flera fakturor, så beror detta på vilken tjänst av återrapportering du har (under förutsättning att kunden angivit mer än en referens). Hör med din bank/PlusGirot om du har rätt tjänst för detta eller inte.
Foto på Bj

Bj

 • 4,828 poäng 4k badge 2x thumb
Jag önskar också totalsumman i skärmbilden.
Har också problem där kunder "klumpbetalar". Då får man ju radera den felaktiga raden och gå in i den manuella delen och boka bort dem. Detta borde man väl kunna göra direkt bilden för automatiska återrapporteringen?
Foto på Monica

Monica

 • 2,208 poäng 2k badge 2x thumb
Håller med om summeringen (1) och klumpsumma (2). 1. Vill kunna se summan och jämföra med Insättningsuppgiften från BG. 2.Vill kunna fördela en klumpsumma på flera fakturor direkt i denna programdel utan att behöva radera raden och göra en manuell inbetalning.
Foto på camilla_e

camilla_e

 • 296 poäng 250 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Summeringsruta vid återrapportering kundinbetalning.


Hej,

Jag önskar en summering för det totala beloppet på hela inbetalningsfilen när jag läser in återrapporteringsfilen för kundinbetalning.
Jag får nu varje dag sitta manuellt och räkna ihop alla fakturor. Det är inte kul då det kan bli väldigt många inbetalningar ibland. Och att använda sig av filer ska ju effektivisera.

När man bokar manuella inbetalningar så finns en summeringsruta så varför finns det inte när man använder sig av en återrapporteringsfil?

Även återrapporteringsfilen för leverantörsbetalningar visar en totalsummeringsruta.

Snälla lägg in en summeringsruta för kundinbetalningar via återrapporteringsfil snarast möjligt!

Med vänlig hälsning Camilla.
Foto på camilla_e

camilla_e

 • 296 poäng 250 badge 2x thumb
Om denna fråga kom upp för ett år sedan, varför har då inget hänt?

En totalsummering av inbetalningarna måste ju vara en självklarhet!
Foto på Bj

Bj

 • 4,828 poäng 4k badge 2x thumb
Bara att hålla med. jag använder mig inte av denna funktion längre på ngt bolag då det går fortare att stansa in inbetalningarna manuellt istället för att sitta och räkna fram och tillbaka...
Foto på Emelie

Emelie

 • 912 poäng 500 badge 2x thumb
Det jag gör i nuläget är att jag tittar på inbetalningsjournalen på bildskärmen så jag vet att totalsumman är rätt, sen skriver jag ut och bokför.. Det skulle verkligen behövas en sådan funktion.
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 47,020 poäng 20k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej på er,

Tack för ytterligare input i den här diskussionen.

Vi får in väldigt mycket olika synpunker på programmet och här på forumet finns massor med bra förslag på förbättringar som inspirerar oss i utvecklingen och som driver förändringen utifrån vad användarna tycker. Just nu har vi full fokus på flera större ändringar som har röstats fram av användarna här på forumet. Om ni vill veta hur vi prioriterar får ni gärna gå in på forumets Startsida och välja produkt längst nere i högra hörnet. Inne på produktsidan finns listor på de mest populära önskemålen.

Till varje version försöker vi även få med så många små smarta förbättringar som möjligt. Det som beskrivs i den här tråden är ett av många bra förslag som vi på sikt hoppas kunna lösa.
Foto på guldhed

guldhed

 • 102 poäng 100 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled återrapportering av kundinbetalningar Visma administration 1000.

Ser att det under en lång tid kommit många önskemål om summering när man registrerar inbetalningar och kan inte först varför detta inte åtgärdats på så lång tid.Skärpning !!!

I dagsläget godkänner man inbetalningen utan att veta om det stämmer eller inte vilket naturligtvis inte är bra då ert program även har en förmåga att ej registrera hela beloppet som kund betalar in.
Det tar mycket tid att leta reda på vart betalningen skall registreras...

Tex kund betalar 2 fakturor med en klumpsumma 5000 och som referens skriver kund
faktura 864xxxx samt 578xxxx 
Det som händer då är att ena fakturan registreras och grönmarkeras för godkännande
trots att belopp som registreras ej överensstämmer med inbetalt belopp.
Detta märker man först när utskrift är gjord och beloppet ej stämmer :( 
Missar man att notera att beloppet diffar får kunden påminnelse och det vill vi ju inte.
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 47,020 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Guldhed, 

Tack för din input i den här diskussionen. Jag förstår att summeringen är efterfrågad av flera användare här och vi har med oss det. 

Jag skulle vilja veta mer om de övriga punkterna du skriver om. Återrapporteringens resultat presenteras i en sammanställning av de eventuella fel, varningar eller upplysningar du behöver känna till. När jag återskapar scenariot du beskriver kring de 2 fakturorna får jag mycket riktigt en grön markering på den fakturan som kan betalas till fullo men jag får även detaljerad information om vad jag behöver ta ställning till kring båda dessa: 

 


Du skriver att du märker detta först när utskriften är gjord och att du riskerar att skicka en påminnelse till kunden. Vilken utskrift syftar du på då? Jag förstår på din beskrivning att detta är ett problem för dig men jag är nog inte helt med på vad du önskar förändra i den här hanteringen. Är det någon detalj som saknas i Infolistan som vi kan förtydliga eller är det något i funktionaliteten du önskar förbättra i just det här scenariot?
Foto på Anneth

Anneth

 • 606 poäng 500 badge 2x thumb
Hej!
Ser att det finns många barnsjukdomar kvar i "återrapportering av inbetalningar" och att synpunkterna från användarna har kommit in under 3 år!! Följande brister har gjort att vi nu beslutat oss för att återgå till manuell registrering av inbetalningar och avvaktar en utveckling av tjänsten "återrapportering av inbetalningar" tills vi kan använda den effektivt. Just nu går det långsammare att använda denna tjänst än manuell registrering och det är väl ändå inte avsikten?

1. Filen man läst in lägger sig inte med automatik i mappen "done" utan man får själv lägga över den när man hämtar nästa fil för att undvika att man läser in den igen.

2. Man får inte ut någon lista på vilka fakturor som filen innehåller eller totalen - alltså ingen lista att stämma av mot de eventuella ändringar man gör i inbetalningarna.

3. Totalsummering saknas i programmet.

4. Datum saknas på den fellista man får ut. Datum får man hela tiden hålla reda på manuellt, dels när man läser in filen och dels när man ska skriva ut bokföringsunderlaget.

5. Det går inte att lägga till fakturarader.

Vi använder även andra faktureringsprogram där ovanstående problem saknas helt, så det bör inte vara en omöjlighet att åtgärda! Hoppas på snar bättring!!
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,970 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Anneth, 

Tack för din input i diskussionen. Du har verkligen summerat förbättringsområdena här på ett klockrent sätt. Och du har fullständigt rätt att vi behöver göra ett lyft här. 

Vi håller på att diskutera de här arbetsflödena i programmet både på in och utbetalningar och vi tittar då på de synpunkter vi har samlat på oss. Vi kommer alldeles strax också rulla ut en enkät som är relaterad till de här frågorna, som ytterligare underlag i vår utredning. Vi har inte spikat någon tidplan för när vi kommer genomföra förändringarna men vi kommer lägga mycket fokus på att diskutera de här frågorna framöver. 
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 47,020 poäng 20k badge 2x thumb
Hej på er, 

Som del i förbättringsarbetet i inbetalningar har vi i version 2015.2 gjort en del förändringar för bättre översikt. I den här versionen visas summering av inlästa rader från filen och extra information från filen visas i nedre delen av arbetsbilden, för att slippa skriva ut fellistan separat. 

I Inbetalningar och Återrapportering inbetalningar har vi även justerat kolumnerna och lagt till Kolumninställningar (högerklicka - kolumninställningar). 

Läs mer om nyheterna i versionen här
Foto på Monica

Monica

 • 2,208 poäng 2k badge 2x thumb

Hej, Du skriver att det visas en summering av inlästa rader från filen. Men den summeringen visar inte summan per dag. Det är ju den som är intressant. Knappast intressant att ha summering av alla inbetalningsrader.

Är det så att detta funkar om man kör inbetalningsjournal varje dag? Det gör inte vi, det gör vår redovisningskonsult en gång i månaden.

Foto på volvo12

volvo12

 • 824 poäng 500 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Kontonummer vid inbetalninng - Administration.

Vi får via vårt Bg olika sorters inbet förutom kundfakt.betalningar , ibland är det ett högre inbet.belopp t.ex. dröjsmålsränta, Vinstlottersättningar , kreditfakturor , hyresersättningar mm.

Jag saknar i kolumnen "Fakturanummer"  ( Inbetalningar ) ett val där kontonr kan skapas, t.e.x att konto 8050 ( ränteintäkter) kan godtas - kunden betalar in 1015 kr varav 15 kr ränta. Försäljn.kontot + momskonto inkl behövs också.

Sedan saknar jag en ruta där Totalt inbet.belopp från BG anges vilket gör att man lätt stämmer av fakturorna - blir det en diff är det lättkollat . Nån kund kan ha vänt om siffororna m.m.

Sedan retar det mig oerhört att datum anger DAGENS datum för inbetalning !! man måste hela tiden vid varje ver BACKA datumet !!  Vi bokför oftast flera dagars inbetalningar vid en tidpunkt.

Skaparen av  "Inbetalning"  hos er saknar total bokföringsvana !!   Jodå vi vet att man kan ha automatisk bokföring från Bg på inbet men "felkaktiga" inbet finner man då ännu sämre .

Inbetalnings-versionen är i åtminstone i 500 OTROLIGT tungjobbat och enkelspårigt .

Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,970 poäng 20k badge 2x thumb
Hej, tack för synpunkterna och dina konkreta förbättringsförslag. Vi samlar på oss all input kring det här området och har för avsikt att se över arbetet med avprickning/avstämning av betalningar i framtida versioner. Vi håller helt med att det finns stort potential för effektivisering i de här funktionerna. 
Foto på volvo12

volvo12

 • 824 poäng 500 badge 2x thumb
Framför allt att kontoplan oxå kan nyttjas , åtminstone försäljn.konton,kassa,moms,ränta .  Ing betalningsumma vore ett plus.
Ovanstående 'klagomål' gav mig rätt att manuell bokföring av inbet är det bästa.
Är det verkligen så svårt genomföra ändringar i en modul ?
Foto på Anneth

Anneth

 • 606 poäng 500 badge 2x thumb

Våra revisorer efterlyste kvittensen från banken, som i denna rutin saknas helt. (När man läser in fil för betalningar av leverantörsfakturor kan man skriva ut en infolista på vad filen innehåller - som motsvarar kvittensen från banken). Men i rutinen återrapportering av inbetalningar så saknas denna funktion!? Den enda lista man kan skriva ut är fellistan. Vi fick därför gå in på internetbanken och söka upp bankgiroinbetalningarna för att där skriva ut avierna och komplettera de verifikationer som revisorerna gjorde stickprovskontroll på. Detta blev mycket tidsödande....

Har därför som önskemål att kunna skriva ut en fullständig lista över vad den inlästa filen innehåller. Informationen finns ju och jag vet att andra program har denna funktion, så det är fullt möjligt!

Foto på Monica

Monica

 • 2,208 poäng 2k badge 2x thumb
Jag tar alltid ut BG-listan från banken och har den som verifikation. Där kan ju finnas intressant information från kunden:)
Foto på Anneth

Anneth

 • 606 poäng 500 badge 2x thumb

Verkar vara en tidsödande metod och då har man ju nästan förlorat vitsen med att läsa in filer, då det även är ett visst arbete med att hämta hem filer från banken. Ska man då utöver detta ändå hämta hem alla bg-listor så blir det ju inte så effektivt. I filen finns den information man behöver som underlag, så därför behövs ju inte bg-listan - om man bara kan få till en funktion för utskrift av denna lista. Vi har ett eldebiteringsprogram där detta fungerar utmärkt!

Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 47,020 poäng 20k badge 2x thumb
Hej på er, 

Kan rapporten Avstämning inbetalningar vara till hjälp?

Foto på Anneth

Anneth

 • 606 poäng 500 badge 2x thumb
Under förutsättning att alla betalningar kan läsas in i återrapporteringen, och det går ju inte i dagsläget. Tar man bort en betalning för att registrera den manuellt, så faller den ju även bort från listan. Då måste man komma ihåg att ta ut listan innan man börjar jobba med betalningarna i den inlästa filen. Listan borde kunna läggas så att man med automatik får ut den när man läser in filen. Det ska alltså vara en kvittens på vad filen innehåller, som man inte kan förändra innehållet i.
(Redigerad)
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,970 poäng 20k badge 2x thumb
Ok, då förstår jag. Tack för synpunkten!
Foto på daniel@waxthuset.nu

daniel@waxthuset.nu

 • 1,438 poäng 1k badge 2x thumb
Det som är mest frustrerande för mig är att jag har ett antal företag som betalar alla sina fakturor i en klump och anger i texten vilka fakturor som är med i klumpen.
Hade sparat mig mycket tid om man kunde ange direkt vilka fakturor som ska betalas med summan.

Saknar även möjlighet att kontera andra inbetalningar som inte är fakturor.
Vi har en butik med många transaktioner och får många inbetalningar från t ex American Express
Foto på Monica

Monica

 • 2,208 poäng 2k badge 2x thumb
Jag håller helt med om första delen av detta, andra delen har jag inga synpunkter på.
Foto på Bj

Bj

 • 4,828 poäng 4k badge 2x thumb
Även jag håller med om del 1. Hade varit bra att slippa byta till manuella inbetalningar.
Foto på Joanna Norlander

Joanna Norlander, Fd Produktansvarig - Visma Administration, Visma Förening, Visma Fakturering, Visma Webbfakturering

 • 3,002 poäng 3k badge 2x thumb
Hej på er!

Tack för er input i frågan! Jag kan se hur det skulle förenkla arbetet om registreringsbilden om registreringen för återrapportering var mer flexibel. Vi tar med oss detta till framtida diskussioner!
Foto på Marielle

Marielle

 • 916 poäng 500 badge 2x thumb
Utmärkt om ni kunde speeda på dessa förändringar för jag och många kollegor med mig använder inte funktionen just pga dessa brister.
Foto på annakaranna

annakaranna

 • 60 poäng
Fortfarande samma problem när kunden betalar fler fakturor i en klumpsumma.
Kan endast lägga in en faktura på betalraden, vill kunna fylla på med fler rader (fakturor)