Bokföra semesterlöneskuld

 • 3
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 3 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Om jag har IB 2013:

2920 Upplupna semlöner

-63 313,00

2940 Upplupna sociala avgifter

-19 893,00


FRÅGA:skall jag ej lägga i ingående saldo från 2012 på kontonr

7290 -63 313,00 resp. på kontonr 7519 -19893,00, men vad skall man då motboka mot ??


Som det är nu har jag plus på 7290: 16 090,76 o 7519: 5 055,74 ..?


Kan man ha det, tillfälligt, när man betalat ut t.ex semester i juli o aug o på så sätt minskat semesterlöneskulden fram till idags datum..?!
Foto på Nisse

Nisse

 • 240 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

 • 3
 • 1
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

 • 43,442 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!

Konton i kontoklass 3-8 ska aldrig överföras som ingående balans eftersom det är resultatkonton och dessa nollas efter varje räkenskapsår.

När det gäller semesterlöneskulden så bokas den upp löpande under året, ofta med 12% av lönerna varje månad. När de anställda sedan tar ut semester ska semesterlöneskulden bokas bort från 2920 och arbetsgivaravgifter från 2940. 
Foto på Nisse

Nisse

 • 240 poäng 100 badge 2x thumb
Hej
Tack för svaret!

Tänkte just att klass 7 ej skall ha IB..!

Ja det har jag gjort, kredit: ("När de anställda sedan tar ut semester ska semesterlöneskulden bokas bort från 2920 och arbetsgivaravgifter från 2940") ,

men när jag tar ut specifikationen från Visma lön 300 så står även i Bokföringsunderlaget debet 7290 samt 7519 eftersom denna summa minskas när semesterlön utbetalas och detta har jag bokfört, dvs minskat kostnaden på dessa två konton vilket nu i aug ledde till att jag hade plus på dessa kostnadskonton.., kan man ha detta tillfälligt eftersom semester året börjar 1/4 2013 o löper till 30/3 2013, och att det blir minus från sep o framåt igen på konton 7290 samt 7519..?!
Foto på Nisse

Nisse

 • 240 poäng 100 badge 2x thumb
Hej igen skrev fel tidigare, menade: när semesterlönen utbetalats i jul o aug lönen har visma lön 300 automatiskt i bokföringsunderlaget tagit debet 2920 o 20940 samt kredit 7290 o 7519, dvs minskat skulden o kostnaden för semesterlöneskulden o allt detta har jag bokfört..
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

 • 43,442 poäng 20k badge 2x thumb
Så kan det bli, det vill säga att du tillfälligt har ett kreditsaldo på kostnadskontona. Men eftersom ny semesterlöneskuld konteras upp löpande så blir det bara ett tillfälligt problem.
Foto på Nisse

Nisse

 • 240 poäng 100 badge 2x thumb
Hej
Tack för svaret, precis vad jag tänkte:)!
Foto på Nisse

Nisse

 • 240 poäng 100 badge 2x thumb
Hej igen
Om jag då i budgeten i jan 2013 har lagt in 7290 -70 000 kr samt 7519 -22617 kr då blir det ju fel i budgeten..?! Här är ju plus nu: kreditsaldo på 12229 resp 3842 kr.. (det blir väl minus sen fram till 2014-03-31 när semesteråret avslutas men ej nu 131231!)

Skall man ej i budget räkna in 7290 resp 7519 som ju motsvarar 2920 o 2941..?
IB 2012 var för 2920: -63 000 kr samt för 2941: -19830 kr, dvs jag lade in i budgeten jan 2013 i 7290 -70000 samt i 7519 -22617..

Skall jag ej ta upp 7290 resp 7519 i budget för 2013 jan-dec..? Om jag skall det då måste jag ju ha kreditsaldo på ca 13000 resp 4000 i 7290 resp 7519 för ny budget år 2014, enl. de siffror jag har nu i dec 2013..?!
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

 • 43,442 poäng 20k badge 2x thumb
Huruvida semesterlöneskulden ska budgeteras eller inte skulle jag säga är en smakfråga. Man kan ju anta att semesterlöneskulden utslaget på hela året blir +-0 å ena sidan. Å andra sidan kan det vara intressant att titta på lönekostnaden för varje månad och då bör sömesterlöneskulden vara med för att fördela personalkostnad från de månader då semester tas ut till de månader då semester tjänas in.

Men en viktig sak att poängtera är att dina resultatkonton nollas när du byter räkenskapsår. Så även om du har ett kreditsaldo vid årets början på 2920 och 2940 så ska samma saldon inte budgeteras på resultatkontona 7290 och 7519.

Tänk att konto 2940 och 2920 ska visa aktuell skuld till de anställda, medan konto 7290 och 7519 ska visa hur skulden har förändrats under perioden.
Foto på CF

CF

 • 92 poäng 75 badge 2x thumb

Hej

Jag känner att jag behöver lite mer info om Semesterlöneskulden.

Kan någon berätta gången med hur man ska boka och vilka procentsatser och vilka konton.

ska jag beräkna tillexemple 12% av lönen (netto eller brutto) AG och skatten ska räknas på brutto lönen.

kan nån som vet exakt skriva gången .

Tack


Foto på Victor Magnusson

Victor Magnusson, Manager Team Onboarding

 • 9,914 poäng 5k badge 2x thumb
Hej, 

Vilket semestervillkor används i företaget? Vilka Procentsatser används för att räkna ut semestern?

Återkom gärna med svar på dessa frågor.

/Victor
Foto på Aurora

Aurora

 • 80 poäng 75 badge 2x thumb
Hej,

jag har bokfört förändring av semesterlöneskuld på konto 7090 Debet 50 000 och Kredit 2920 50000 år 1. Jag betalar semestern till mina anställda nästa räkenskapsår alltså år 2.
Vad behöver jag kontera bort för att jag har upptäckt att 7090 kontot har 0 ställts under år 2 men inte balanskontot (där ligger 50000 i konto 2920 från föregående bokslut). blir det inte fel om jag konterar 7090 D och 2920 K? Det blir väl minus på resultat kontot eller är det jag som tänker fel?
Kan någon ge exempel på hur man gör år 1 och år 2 i bokföringen??

Aurora
Foto på Anita Hansson

Anita Hansson, Fd Moderator

 • 216 poäng 100 badge 2x thumb
Hej!

Ditt konto 2920 visar den aktuella skulden till dina anställda medan konto 7290 visar förändringen under året. Så vid årets början har du endast skuld på balanskontot och inget saldo på kostnadskontot. När du sedan har skapat ny lönekörning och förändring har skett på det nya året kommer kostnadskontot att ha saldo.


/Anita

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.