Bättre sökmöjligheter - Administration

  • 33
  • Idé
  • Uppdaterades för 10 månader sedan
  • Genomförda
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag har en STOR önskan och många med mig, att sökningen i registren underlättas. Ibland kommer man inte på vad en artikel heter exakt, eller vad den har för artikelnummer. Då hade det underlättat betydligit om man kunde söka mitt i ett ord.

I mitt fall får jag plocka fram leverantörens hemsida eller kataloger för att hitta rätt, istället för att med ett enkelt ord hitta det i vismas register.
Foto på Jenny G

Jenny G

  • 1,054 poäng 1k badge 2x thumb
  • frustrerad

Publicerades för 6 år sedan

  • 33
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

  • 46,980 poäng 20k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej,

Tack för synpunkterna.

Sökmöjligheter och filtreringar i ett arbetsverkyg är givetvis väldigt grundläggande och vi ser absolut fördelarna med en mer flexibel sökhantering i Visma Administration. Vi kommer arbeta vidare med detta och se över de tekniska förutsättningarna för att förenkla olika sök- och sorteringsmöjligheter i programmet i framtiden.


Tillsvidare vill jag lyfta Sök-funktionen som finns i programmet idag. Många vet inte att den finns:


Funktionen går att använda till mycket t.ex. söka mitt i ett ord. Läs mer om funktionen och sökvillkoren här: http://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/default.htm?ref=ADMIN&ver=5%2E51...
(Redigerad)
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Moderator

  • 30,694 poäng 20k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej!

Jag vill uppdatera i denna tråden att från version 2018.5 har vi gjort om hanteringen för sök. Nu kan du enkelt söka i listläget i de flesta register, läs mer i tråden Nya sökmöjligheter i kolumnerna »