Hälften semestergrundande och hälften ej semestergrundande föräldraledighet samma dag - Lön

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 4 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Jag vet inte hur jag skall registrera i Lön 600. En anställd skall ta ut föräldraledigt halva dagen var för sina två barn. För det ena barnet är de 120 semestergrundande dagarna snart slut, för det andra har han precis börja ta ut dagar.
Foto på Hyacinth

Hyacinth

  • 1,160 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Michael Holmgren

Michael Holmgren, Application Specialist Accounting Office

  • 3,068 poäng 3k badge 2x thumb
Hejsan!

I löneprogrammet kan du inte registrera samma frånvarotyp två gånger på samma dag med "snabbvalen" i programmet. I detta fallet får du registrera t ex 50% semestergrundande frånvaro med hjälp av snabbvalet "övrig frånvaro" och resterande 50% som är ej semestergrundande registrerar du manuellt på personens lönebesked med rätt löneart.