Fasta tillägg - Lön 300/600

 • 1
 • 2
 • Fråga
 • Uppdaterades för 7 månader sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Hej, hur hanterar folk fasta tillägg på lön i Lön 600? Programmet ger inte stöd för detta och man hänvisar till att det är ett standardprogram men det här är ju en väldigt vanligt företeelse, att man betalar ut fasta tillägg för en funktion eller tjänst man sitter på, då vill man också att semester och frånvaro ska beräknas även på lönetillägget men det går inte i programmet eftersom alla dessa beräkningar görs på månadslönen som är inlagd på flik 3. Man kan slå ihop månadslön och tillägg och lägga det på månadslön men då fungerar det inte med exempelvis statistikrapport till SCB eller Lösen. Den retroaktiva biten kan också bli lite knepig tror jag. Tacksam för tips eller bara bekräftelse om att det är rätt väg att gå att ändra månadslönen på flik 3 (och sedan speca månadslön och tillägg var för sig på lönebesked).
Foto på SCB

SCB

 • 2,242 poäng 2k badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

 • 1
 • 2
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,208 poäng 50k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej!

För att få fasta tillägg inräknade i semesterberäkning och frånvaro kan du använda dig av Löneväxling.

Gå in under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, Inställningar.
Markera rutan Löneväxling (t ex datorhyra) ska påverka löne- och semesterberäkningar.

Därefter kan du under Register - Anställda, Lön fylla i en Månadslön och Underlag för beräkning efer löneväxling via knappen Ändra.I mitt exempel har jag en månadslön på 20 000 och ett tillägg på 5 000.
I Mall för lönespecifikation lägger jag upp lönearten för tillägg, till exempel 1174 eller en kopia av den lönearten med 5 000.

På lönespecifikationen betalas Månadslön+Lönetillägg ut enligt Mall för lönespecifikation.
När programmet gör beräkningar för semester och frånvaro räknar den på beloppet som ligger i rutan Underlag för beräkning efter löneväxling. I mitt fall 25 000:-

Notera:

 • Tar jag ut rapport till LÖSEN eller SCB hämtas uppgifterna som står i rutan Månadslön, alltså 20 000.

 • Vid retroaktiv löneberäkning tittar programmet på ändrad månadslön så den tar inte hänsyn till det högre beloppet. Vill man få med det får man markera att man ska räkna retroaktivt även på lönetillägg.

 • När man betalar ut en daglön om en anställd börjar eller slutar mitt i en månad så räknar programmet endast på månadslönen och inte på beloppet för löneväxling.

 • Semesterskuldlistan räknar på det högre beloppet.

 • Kontrolluppgifterna hämtar som vanligt uppgifterna från vad som är utbetalt och hur lönearterna som använts är markerade.Återkom gärna om du har några ytterligare funderingar och jag rekommenderar att du kontrollräknar beloppen på den första lönekörningen så att du får till det korrekt!