Arbetar i Visma Admininstration 2000 och ska byta logga på våra offert, order och fakturor.

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 3 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Byta logga på offert.order och faktura
Foto på Vinselena

Vinselena

  • 70 poäng

Publicerades för 3 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Davor P

Davor P, Champion

  • 26,790 poäng 20k badge 2x thumb
Gå in under ARKIV - MALLAR/RAPPORTGENERATOR - URSKRIFTSMALLAR

Välj din den mall du använder/vill redigera
Klicka på ÄNDRA

När du är inne på själva mallen är det dags att kavla upp ärmarna ;)

I OBJEKTLISTAN markerar du FtgLogo

Klicka på pilen vid raden VALD BILD

Välj den logga du vill ha in och klicka på ÖPPNA

Gör en provutskrift så att det är rätt utseende på loggan.

Eventuellt får du redigera bilden för att den skall passa in bättre på pappret.

Sen är det bara att spara mallen och börja om med nästa mall.

Davor P