Specificera betalning av leverantörsfakturor med fil/fsbetalning bättre på utbetalningsjournalen - Administration

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 5 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Uppställning och summering på reskontralistorna och i journaler - Administration

Numera när man skickar levbetalningar via fil så blir de inte regisstrerade per faktura på bankkto utan som en klumpbetalning. När jag sedan ska bokföra/köra ut utbetalningsjournalen i admin har jag bara hittat att jag antingen kan välja klumpsummor både på 1920 och 2440 eller specper faktura med transaktionsinfo både på 1920 och 2440. Jag skulle vilja ha klumpsumma på utbetalningen från bank/1920alt 1930 och styckvis på 2440 med transaktionsinfo. Detta för att enklare kunna stämma av bankkto resp leverantörsskulder när det inte stämmer.
Foto på Oktober

Oktober

  • 346 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.