Hur bokföra Aktiemission från avknoppat bolag (1970 innehav)?

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 8 månader sedan
 • Besvarad
Vårt Aktiebolag har placerat i aktien Hemfosa som i november "Delade ut" en del av sig själv i form av bolaget "Nyfosa" - vi har en bankavi om utdelat antal (men utan värde). Skall dessa nya aktier bokföras och isåfall hur? Aktiedepå 1970 kunde ju krediteras med ett värde som aktien hade senare i november - men vilket konto skall isåfall debiteras....? Och moderbolaget Hemfosa minskade ju samtidigt i värde vid avknoppningen... Skall vi bara ignorera detta fram till en ev. framtida försäljning då ett belopp kan debiteras 1970 och krediteras 1930 (och ev. resultat till 8390)
Foto på Stefan L

Stefan L

 • 100 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 8 månader sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
Eftersom ni tilldelats aktien är anskaffningsvärdet noll.......antar jag. - och det gäller oaktat vad aktien anses vara värd.

Så....rätt det blir 100 % vinst vid försäljning eftersom anskaffningen är noll.

Om moderbolaget minskat i värde bör ni bara hålla koll på att värdet inte väsentligt understiger det ursprungliga anskaffningsvärde ni redan har i balansräkningen

Mikael
Foto på Stefan L

Stefan L

 • 100 poäng 100 badge 2x thumb
Så då är det rätt tänkt att vi inte bokför något alls för tillfället - tack Mikael!
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
Ja
det blir helt rätt,
om du absolut vill ha in aktieposten i din bokföring kan du lägga in den med beloppet en krona i debet och kreditera kontot 3740 öresutjämning.

Mikael