Hur hantera kravet på personuppgiftsbiträdesavtal/GDPR?

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: GDPR - PUB-avtal - eEkonomi

Hej,
Har just blivit uppmärksammad på det nya GDPR-kravet att jag som ansvarig för de personuppgifter som jag lägger in i bokföringssystemet är ansvarig att upprätta ett avtal med er som "molntjänstleverantör":

När en personuppgiftsansvarig (t ex ett företag) anlitar ett personuppgiftsbiträde (t ex en molntjänstleverantör eller en redovisningsbyrå) ska det enligt dataskyddsförordningen GDPR finnas ett skriftligt avtal, ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal (biträdesavtal). Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att det upprättas ett avtal. 

Hur vill ni hantera detta? Vill ni att jag och alla era andra kunder skickar in egna avtal som ni ska skriva under eller har ni möjligen en intention om att lösa det på annat sätt?

Vänliga undringar,
Malin
Foto på MNDU

MNDU

  • 488 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.