Hur kontera återbetalning av källskatt och arbetsgivaravgifter

 • 1
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad

Jag har deklarerat och betalat in för mycket sociala avgifter samt källskatt. hur konterar jag återbetalningen?

Foto på David T

David T

 • 264 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 1
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,956 poäng 50k badge 2x thumb
Om du fått ett beslut från skv och beloppen uppförda på skattekontot konterar du
Debet 1630 och kredit 2731 för ARB giv Avg och
Debet 1630 och kredit 2710 för avdr skatt.

Har du sedan fåttbeloppet återbetalt till ditt bankkonto konterar du
Debet 1930 och kredit 1630.
Mikael
Foto på David T

David T

 • 264 poäng 250 badge 2x thumb

Tack! hur går bokningarna mot RR?

antar kredit 75* kredit, debet 2731

 debet 2710, kredit ???

Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,956 poäng 50k badge 2x thumb
När du tidigare betalat in för mycket arbetsgivaravgifter och avdragen skatt borde de ha lett till att du har för höga debetsaldon på konto 2710 respektive 2731.
De debetsaldona rättas nu till m ed den kontering jag beskrev för dig tidigare.

Några bokningar mot resultaträkningen borde inte vara aktuella då.

Hur har du bokfört de för mycket inbetalda avgifterna och skatterna?

Mikael
Foto på David T

David T

 • 264 poäng 250 badge 2x thumb

felet är att jag har haft för höga underlag i själva skattedeklarationernas, så bokningarna som gjorts per automatik från Visma lön är för höga. Men då inbetalningarna till skv matchar var jag rapporterat så "stämmer" ju balanskontona.


så det är inte bara inbetalningarna som är för höga, det har varit för högt hela vägen om du förstår

Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,956 poäng 50k badge 2x thumb
Ok
Men vilka löner har du då bokfört? De som har betalats ut eller de som rapporterats fel, differensen i avdragen skatt måste väl ändå synas i huvudboken för konto 2710?  

Mikael
Foto på David T

David T

 • 264 poäng 250 badge 2x thumb

bokföringen har ju slkett via fil, så inte pillat nåt själv. blivit fel då jag lagt på fel soc och källskatt på en anställd, skulle varit mindre.

som jag tänker det bokar jag upp en fordran på skv och minskar lönekostnaderna med motsvarande


så ex:


debet 2710, kredit 7010

sedan vid återbet:

debet 1630, kredit 2710

Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,956 poäng 50k badge 2x thumb
Om vi börjar med skatten; du har dragit för mycket skatt. Har du även reglerat det för höga skatteavdraget med den anställde?

Mikael
Foto på David T

David T

 • 264 poäng 250 badge 2x thumb

saken är att det är en utländsk anställd.


Visma lön tar 30% källskatt som om det vore en svensk, och bokar upp den som om det vore en svensk.


sedan har jag rapporterat in deklarationen med denna med, och betalat in skatten till SKV


dessutom rapporterar jag henne i Finland, och betalar in skatten dit (samma belopp)


ett korrekt förfarande ska vara att hon inte alls skulle varit med i underlaget till den svebska skattedeklarationen.


men för den anställde har det dragits korrekt

Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,956 poäng 50k badge 2x thumb
Du har betalat hennes skatt både i sverige och i Finland? Och nu fått tillbaka skatten du betalat iu severige?
Vilket konto har du debiterat när du betalat den dubbla skatten? 
Om du använt 2710 alla gånger du betalat skattt vare sig i Sverige eller till Finland så måste det finnas debetpost på 2710 att nu kreditera när du fått tillbaka en del av det som betalats dubbelt.

Mikael
Foto på David T

David T

 • 264 poäng 250 badge 2x thumb

precis blivit dubbelt

bokningarna i Sverige är som vanligt, men de till Finland har gått mot resultatet, dvs inte 2710. så då borde väl återbet gå mot samma?

Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,956 poäng 50k badge 2x thumb
Vilket konto har du bokfört betalningen av skatt till finland på?

Mikael
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,956 poäng 50k badge 2x thumb
.........kreditera det kontot med det belopp avseende avdragen skatt du fått skattekontot tillgodogjort med 

Mikael
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,956 poäng 50k badge 2x thumb
.........då är skattedelen ok.  
De arbetsgivaravgifter du fått tillbaka av skv - har du även betalat något motsvarande till Finland för den anställde?

Mikael
Foto på David T

David T

 • 264 poäng 250 badge 2x thumb

ja det är samma förfarande, dvs blivit dubbelt


men då borde jag ju boka på samma sätt, debet 2731 och kredit 70*?

Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,956 poäng 50k badge 2x thumb
Du har då bokat upp arbetsgivaravgifter i din bokföring 
debet 7510 och kredit 2731 för löner  som inte skulle vara med alls och då är den konteringen fel och skall rättas genom att spegelvändas.

Mikael
Foto på David T

David T

 • 264 poäng 250 badge 2x thumb

precis, tänkte så också :)


tack så mycket för hjälpen