Hur noga ska man bokföra?

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Besvarad
Hej!
Jag är helt ny i bokföringsvärlden, har tagit över bokföringen från revisionsbyrån och har lite funderingar om hur noga man behöver vara så här följer lite frågor.
1. Öresutjämning, ibland måste man ju öresutjämna så att saldot ökar och då tänker jag att banksaldot blir fel tillslut, har i de fallen minskat varukostnaden istället, är det något som skatteverket protesterar mot?
2. Enligt revisionsbyrån var det viktigt att tillsammans med kundfaktura även printa ut insättningsuppgift från banken till verifikationspärmen, stämmer det? Blir så otroligt mycket papper...
3. Har det någon egentlig betydelse att dela upp leverantörsfakturor och bokföra tex material, verktyg och skyddskläder på olika konton? Skulle spara en del tid att bokföra allt som material, kan man göra det?
4. Revisionsbyrån har inte delat upp kundfakturor på olika arbete och material konton utan de har bokfört hela beloppet på 3221 eller 3041, behöver man inte göra det? Tänker att rot fakturor kanske behöver vara mer detaljerade i bokföringen...
5. Måste man lägga in avgifter, typ påminnelse eller faktura, för sig? Har gjort lika som byrån och lagt dem på 6990 men tänker att man borde kunna bokföra avgiften till huvudposten istället.
6. Sista, finns det någon anledning att fota verifikationerna och lägga in dem i visma om man ändå spar dem i pärm?

Otroligt tacksam för hjälp
Foto på Emilia

Emilia

 • 492 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,538 poäng 50k badge 2x thumb
1) Se till att bankkontot stämmer med det belopp som är insatt/uttaget och öresutjämna kostnads/intäktskonto. 
2) Dina verifikat skall avspegla affärshändelsen och visa vad som föranleder insättning/uttag så revisionsbyråns råd är bra att följa - dokumentation förutsätter minst ett papper per verifikat så att det går att numrera på föreskrivet sätt - se 3) nedan.

3) 

7 § Verifikationen skall innefatta uppgift om när den har sammanställts, när affärshändelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall skall verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för affärshändelsen samt var dessa finns tillgängliga.

I verifikationen skall det ingå ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den bokförda affärshändelsen utan svårighet skall kunna fastställas.

- ovan ett klipp ur bokföringslagen, kontoplanen med sina olika kontonummer är skapad för att vägleda och underlätta kontroll så det är bra att följa den rekommendationen, bokföring är ju en skyldighet och som en följd av regelverket kommer att det ibland kan  uppfattas som omständligt.

4) Det är bättre att dela upp det än att inte göra det.
5) Se 4
6) Egentligen inte, lagen pratar om dokumentation inte dubbel dokumentation.

Mikael
Foto på Emilia

Emilia

 • 492 poäng 250 badge 2x thumb
Tack för snabbt och utförligt svar! Ang fråga 2, när jag bokför en kundfaktura i visma så framgår det väl i programmet vilket datum pengarna inbetalades av kund? Det är ju egentligen bara det som står på insättningsuppgiften. Det som inte framgår av fakturan är när själva tjänsten är utförd, det borde man kanske ha med? Samt hänvisning till offert?
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

 • 9,952 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Emilia!

Här finns bra information kring vad man behöver skriva ut och inte. 

När du har lagt in en faktura och sedan bokför den som betald så får du en verifikation som visar vilket datum fakturan betalades - det är korrekt.

Det finns en ruta när du skapar en kundfaktura i eEkonomi som heter Leveransdatum som du kan använda för att specificera när en tjänst eller vara utförs/levereras. 

Ha det fint!

/Moa