Hyresersättning AB, lönebesked och bokföring

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 5 månader sedan
 • Besvarad
Jag driver AB och låter detta AB hyra en lokal av mig som privatperson. För detta tar jag ut en hyra om 1000kr i månaden. Dessa 1000kr har jag tagit ut genom att sätta upp det som Hyresersättning på lönespecen i Visma eEkonomi. Om jag tolkar det rätt så blir pengarna utbetalade, skatt dras av, och skatteverket får information om dessa via AGI (vilket verkar vara ett krav om enl skatteverket.se) om jag gör på detta vis? Pengarna borde till och med vara förtryckta på min privata deklaration nästa år?

Vill dels veta om jag uppfattat detta korrekt. Undrar även om bokföringen blir OK eftersom kostnaden enl denna metod hamnar på 7390 - Övriga personalkostnader. Mer rimligt vore att kostnaden hamnar på något konto för hyresutgifter?
Foto på Sickan321

Sickan321

 • 130 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 5 månader sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 78,246 poäng 50k badge 2x thumb
Du skriver att bolaget hyr en lokal av dig - vad för sorts lokal?

Mikael
Foto på Sickan321

Sickan321

 • 130 poäng 100 badge 2x thumb
Det är en kontorslokal, vad det nu har för betydelse
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 78,246 poäng 50k badge 2x thumb
Jag känner inte igen den lösning du beskriver - därför ställde jag frågan, inget annat

Mikael
Foto på Sickan321

Sickan321

 • 130 poäng 100 badge 2x thumb
Foto på Jan @mitomada.se

Jan @mitomada.se

 • 4,462 poäng 4k badge 2x thumb
menar du att du
1) tar ut ersättning för hyran och bokför det motsvarande lön - dvs ditt AB betalar arbetsgivaravgifter och att det för dig blir motsvarande 1000kr extra i lön??

eller
2) har du hyreskontrakt och 1000kr är hyra för AB utan att betala arbetsgivaravgifter?
samt är kontorslokal/rum i din privata fastighet typ villa eller lägenhet

Om det är 2 så ska det som du skriver synas på AGI - men ditt AB ska inte dra någon skatt på detta.

Men jag har väldigt svårt att tro att skatteverket hanterar din privata beskattning av detta - möjligen att det finns förtryckt att din arbetsgivare betalt hyra som du ska skatta för mot kapital.

Orsaken till att jag är tveksam är att du får i din privata deklaration på hyresinkomster dra av 40000kr per år om du är agare själv till privatbostaden - och om det är flera ägare får du dra av din andel av 40000kr sedan får du också dra av 20%. Du kan ju ha hyrt ut fler rum till någon privat inneboende - detta måste du summera ihop själv och dra av avdragen innan du i deklarationen redovisar hyresintäkt på privatbostad


eller är denna lokal inte i någon privatbostad?
Foto på Sickan321

Sickan321

 • 130 poäng 100 badge 2x thumb
Vänta lite nu. Det grundavdraget på 40000kr gäller inte i det här fallet, det står tydligt hos skatteverket.

De två frågorna du ställer är egentligen det jag vill ha svar på. Vad händer när jag använder lönearten Hyresersättning i Visma eEkonomi? Det borde jag kunna få svar på Visma-forumet. Mitt mål är att använda den rätt jag har som privatperson att hyra ut en lokal i min privatbostad till mitt AB. Därtill finns kravet på att detta ska redovisas genom AGI.
Foto på Jan @mitomada.se

Jan @mitomada.se

 • 4,462 poäng 4k badge 2x thumb
du har helt rätt angående att man inte får dra av schablonavdraget på 40000kr när man hyr ut till arbetsgivare./eget bolag - var lite för snabb när jag skrev..
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/hyrautbostad/tillarbetsgivareegetbolag.4.233f91f71260075abe8800033587.html

Jag ska kolla när jag gör min AGI var detta hamnar i AGI redovisningen - det är en intressant fråga.

har du betalat in skatt för lokalhyran för dig som privatperson i sambande med AGI och annan skatteberäkning för företaget?
Foto på Jan @mitomada.se

Jan @mitomada.se

 • 4,462 poäng 4k badge 2x thumb
jag hittade denna tråd också - där du kan se hur Khedron gjort i sitt företag för delägarna.
https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/anpassade-bokforingskonton-for-lonearter-formaner-hyresersattning?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=new_reply&utm_content=topic_link

ang kontot 7390 - Övriga personalkostnader  eller t ex konto 5010 (Lokalhyra) så spelar det inte stor roll men Khedron har ändrat i sitt system så att lönearten Hyresersättning  (tillägg efter skatt) kopplas till konto 5010 istället - han skriver att det medför vissa begränsningar men att det verkar fungera för dem

ett annat sätt är att göra en bokföringsorder /verifikat där du flyttar beloppet till konto 5010 lokalhyra en gång per år/ kvartal.