i vilket land står Visma eEkonomis servrar?

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 8 månader sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: I vilket land förvaras bildunderlag & övrig bokföringsdata i eEkonomi?

Hej
i Vilket land står servrar och data som hanterar Visma eEkonomi?se 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.1/324690.html

I vilket land får arkivering ske?

Räkenskapsinformation, maskinutrustning och sådana system som behövs för att presentera räkenskapsinformation i vanlig läsbar form eller i mikroskrift ska förvaras i Sverige (7 kap. 2 § BFL).

Under vissa förutsättningar får maskinläsbara medier förvaras permanent utomlands. Även verifikationer i pappersform får tillfälligt förvaras utomlands.

Utomlands förvaring av maskinläsbara medier m.m.
Ett företag får under vissa förutsättningar förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands. Är villkoren för en sådan förvaring uppfyllda räcker det att företaget gör en anmälan om detta till Skatteverket. 

När räcker det med en anmälan?

Även om huvudregeln är att arkiveringen av räkenskapsinformation ska ske i Sverige, kan företag förvara maskinläsbara medier och hålla maskinutrustning och system tillgängliga i ett annat land. Det ska vara ett land inom EU eller ett land utanför EU som Sverige har ingått avtal med om rättsligt instrument om ömsesidigt bistånd och administrativt samarbete med rättsverkningar som motsvarar EU-reglerna (7 kap. 3 a § BFL). Med de sistnämnda länderna avses Island, Norge och Lichtenstein.

Följande tre förutsättningar måste dock vara uppfyllda för att företaget ska få förvara maskinläsbara medier och utrustning utomlands:

 • Platsen ska anmälas till Skatteverket, eller till Finansinspektionen om företaget står under den myndighetens tillsyn.
 • Om Skatteverket eller Tullverket begär det ska företaget omedelbart medge elektronisk åtkomst till räkenskapsinformationen för kontrolländamål under arkiveringstiden.
 • Företaget ska genom omedelbar utskrift kunna ta fram räkenskapsinformationen i Sverige.
I anmälan bör företaget bl.a. uppge den adress i utlandet där maskinläsbara medier m.m. förvaras. Anmälan bör ske senast vid den tidpunkt då räkenskapsinformationen börjar förvaras i utlandet 
Foto på Jan @mitomada.se

Jan @mitomada.se

 • 4,544 poäng 4k badge 2x thumb

Publicerades för 8 månader sedan

 • 0
 • 1
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 16,034 poäng 10k badge 2x thumb
Välkommen till klubben. :-)

https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/i-vilket-land-forvaras-bildunderlag-ovrig-bokforingsdat...

Trodde det var enenkel fråga och att det var jag som var dålig på att leta efter svaret men tydligen är det inte helt enkelt att svara på eftersom gått tre veckor nu... :-) 


Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 16,034 poäng 10k badge 2x thumb
Eftersom jag inte är den enda som undrar så gjorde lite mer grävande i fråga nu och dessutom skickat in fråga till SKV om vad som gäller. Se den andra tråden i min kommentar ovan.


Egentligen har jag lite svårt att se att Visma inte skulle lagt upp detta på ett korrekt sätt men jag är ifrågasättande av min natur så här är vi... :-)
(Redigerad)

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.