Bokföra inköp av livdjur?

  • 2
  • 2
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
Hej,

Vi bedriver lantbruk och har ett AB.
Hur bokför jag inköp av tackor?
De beräknas finnas i besättningen i ca 5 år och summan är under ett halvt prisbasbelopp.

Hur bokför vi lammen som föds på gården?
De har vi inte köpt in men de har ett värde. Vissa kommer gå till slakt (=inkomst) och vissa kommer finnas kvar på gården som avelsdjur.

Vid vilken tidpunkt går man igenom sitt lager och hur bokför man det?
Gissar att tackor och lamm räknas som lager.

Tack på förhand!
Hälsningar
Linda Filipsson
Onsby Gård AB
Foto på Lindis

Lindis

  • 252 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 2
  • 2
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

  • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Linda,
Det finns en skatteregel gällande redovisning av djur i jordbruk som innebär att djur skattemässigt alltid utgör lager. Därför är mitt förslag att bokföra alla inköp på ett lagerkonto, t.ex 1430, djurbestånd. När det föds lamm på gården behöver ni inte bokföra något men vill ni bokföra även det går det naturligtvis bra.
När det så är dags för bokslut skall ni inventera (räkna) alla fåren. Lager av djur får inte tas upp till lägre värde än 85 % av den genomsnittliga produktionsutgiften. Detta finns att läsa i Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2013:17 (finns på nätet). Djuren behöver dock inte tas upp till ett värde som är högre än djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde. I nämnda föreskrift anges t.ex.
produktionsutgiften för ett får som väger 50 kg till 520 kr. 85 % av det är 442 kr. Den totala summan av djurlagret bokas sedan på konto 1430 med ett lagerförändringskonto som motkonto, t.ex. 4930, som ni kan döpa till ”lagerförändring djur”.

Vill ni sedan rent bokföringsmässigt bryta ut värdet av avelsdjuren och flytta det till anläggningstillgångar går det bra. Använd i så fall ett konto som börjar på 12, t.ex. 1270 och döp det till ”anläggningsdjur”. Men, som sagt, skattemässigt skall djur alltid hanteras som lager. Ta ett resonemang med revisorn, det är alltid bra.

Ha det så bra på gården!

Pär Gustavsson
Foto på IemelieI

IemelieI

  • 82 poäng 75 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Inköp avelsdjur - eEkonomi.

Jag och min sambo äger en jordbruksfastighet och har köpt in 2 st avelssuggor.
För dem betalade vi 4000kr ex moms (2000kr vardera). Som vi förstått ska djur bokas som lager och kollar jag 85% av produktionsvärde för avelssvin så hamnar vi på ett belopp om 3790kr/djur. Resterande 15% bokas mot förändring av lager. Men hur bokför vi detta?