Massuppdatera lönearter

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 5 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Uppdatera Visma Lön till 2000-talet och med fler funktioner, tack! - Lön 100/300/600

Hej!

Tack för feedback!

Löneartsregistret är uppbyggt på annat sätt än registret för resultatenhet/konto. Löneartsregistret kan man nog snarare jämföra med anställningsregistret.

Att uppdatera flera lönearter samtidigt blir någon form av massuppdatering och borde i så fall kunna gälla för flera fält än bara passiv. För att samla liknande önskemål så ber jag en moderator slå ihop den här tråden med en annan där massuppdatering av lönearter har önskats tidigare :)

Note: This topic was created from a reply on the Ändra till passiv i löneartsregistret - Lön 300/600 topic.
Foto på Tobias Runesson

Tobias Runesson, Fd Testledare - Visma Lön

  • 5,996 poäng 5k badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.