Inaktiva kunder syns inte i Visma Advisor Connect

  • 1
  • Problem
  • Uppdaterades för 7 månader sedan
  • Bekräftat
Jag vill kunna komma åt inaktiva kunder i Visma Advisor Connect, utan att behöva gå in i Advisor och göra dem aktiva. Krångligt som det är nu!!!
Rätt ofta vill jag  komma åt inaktiva kunders kundmapp och enda vägen dit är via Connect. 
Sätt dit en kryssruta att "Visa inaktiva kunder" i Connect. Enkelt eller hur!
Foto på Rolf Dahlberg

Rolf Dahlberg

  • 1,950 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 7 månader sedan

  • 1
Foto på Rolf Dahlberg

Rolf Dahlberg

  • 1,950 poäng 1k badge 2x thumb
Det är en vecka sedan och ingen reaktion!
Foto på Rolf Dahlberg

Rolf Dahlberg

  • 1,950 poäng 1k badge 2x thumb
Upptäckte en bugg. Jag kan inte aktivera en kund om jag inte anger räkenskapsår. 
"Det finns 1 fel. Du måste ange räkenskapsår för både innevarande och nästa år. Senast giltiga datum är: 2019-12-31." Kunden har ju slutat och jag ska bara kolla på några dokument i kundmappen!!!!!!! Det går inte att spara kunden och då blir kunde inte aktiv!!
Foto på Gunnar Johansson

Gunnar Johansson, Produktansvarig Visma Byråstöd, Visma Advisor Connect

  • 232 poäng 100 badge 2x thumb
Hej Rolf, och tack för önskemålet/problembeskrivningen!

Vi tar med oss ditt önskemål om en kryssruta “Visa inaktiva kunder" i Advisor Connect framöver.

Förhoppningsvis är det väl dock inte så vanligt att man inaktiverar en kund som man fortfarande ofta måste komma åt?

Apropå “buggen”, tror jag att det är Advisors automatiska årsuppräkning som “stannat upp” medan kunden varit inaktiverad, och därför räcker det att lägga till de år meddelandet hänvisar till (innevarande och nästa) för att kunden ska kunna aktiveras igen!

Tyvärr finns det inget riktigt bra sätt att söka upp den inaktiva kundens Dokument-mapp i byråns programdata (exempelsökväg: \\SERVER-000X\Visma Advisor Connect\B_1) via Utforskaren heller, men ett litet tips (som jag själv brukar använda) kan vara att söka på organisationsnummer eller kundnummer och hoppas på att man kört Skatt eller Anläggning (som sparar sina filer med dessa uppgifter) tidigare på kunden, för att få träff på rätt kundmapp.

Med vänliga hälsningar

Gunnar Johansson