Inarbetad löneskuld - Lön 300/600

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)

Hej!

Scenario: Anställd konsult får en avtalad timpeng, säg 400kr/h. Jobbar en månad 160h = 64000kr.  Den anställda tar ut en månadslön på 25000kr vilket ger en lönekostnad på ca 35000kr. Kvar blir 29000kr som är företagets skuld till den anställda. Kan man bygga upp en tidbank eller på annat sätt bokföra denna skuld till den anställde, antingen i tid eller rena pengar?

Foto på Headline

Headline

  • 330 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Annica

Annica, Champion

  • 4,832 poäng 4k badge 2x thumb
Det känns som att det enklaste är att använda en resultatenhet för konsulten där skillnaden mellan intjäning och uttagen lön syns, evt även boka om skillnaden via en manuell verifikation i bokföringen till lönekostnad, arbetsgivaravgift och nettot som skuld till konsulten, för senare utbetalning.