Ingående balanser stämmer inte

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad
Hej! I en förening stämmer inte de ingående balanserna markant på sina håll. Kan man korrigera de ingående balanserna med hänvisning att de som bokfört tidigare gjort fel? Eller vad måste man göra i sådant fall?

Tacksam för svar.

Anna
Foto på Anna

Anna

 • 230 poäng 100 badge 2x thumb
 • Frustrerad

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,842 poäng 50k badge 2x thumb
Om balanserna är felaktigt överförda mellan 2 år är det ju bara att rätta det ja.

Mikael
Foto på Anna

Anna

 • 230 poäng 100 badge 2x thumb
Tack för det svaret! Dock är det mellan över minst tre år. Vad gör man då?
Kan en redovisningskonsult korrigera balanserna eller är det inte tillåtet när man har utbildning inom bokföring och redovisning?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,842 poäng 50k badge 2x thumb
Det första man gör är att konstatera hur stort felet är på den utgående balans som är dagsaktuell - i förhållande till verkligheten.
Är det betydande belopp söker man bakåt i tiden efter uppenbara fel -  t ex att balanser förts över till nytt år med fel belopp jämfört med föregående år - och felsökningen fortgår bakåt i tiden till dess differensen lokaliseras


Mikael
Foto på Anna

Anna

 • 230 poäng 100 badge 2x thumb
Tack för ditt klargörande! Det kan röra sig om ett systematiskt felaktigt bokföringsfel som pågått. Om felet/felen upptäck, kan man då rätta till detta på det nya bokföringsåret eller måste man bokföra om de år där differensen är stor?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,842 poäng 50k badge 2x thumb
Du rättar förslagsvis felen i det nu aktuella året.
Om det rör sig om betydande belopp - med betydande belopp avses belopp som är betydande i förhållande till verksamhetens omsättning, resultat och balansomslutning
- balansomslutning = summa tillgångar/ summa skulder och eget kapital - kan det vara påkallat att analysera och loikalisera felen till rätt räkenskapsår.

Rådgör i så fall med föreningens valda revisor eller skatteverkets avdelning för föreningar. Skatteverket hjälper gärna till i så fall.Mikael
Foto på Anna

Anna

 • 230 poäng 100 badge 2x thumb
Tack! Då vet jag tillvägagången och att man kan vända sig även till Skatteverket för att få saken löst.

Anna