Ingående moms "skuld" - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Bokföra ingående moms från sista kvartalet 2016, ingående balanser.

Hej!
Jag gjorde min första momsredovisning manuell på papper och därför står har jag en diff i visma e-ekonomi programmet på min debiterande ingående moms. Jag har alltså en kortfristig skuld från förra året på momskonto 2641 som ej stämmer. 
Hur korrigerar jag detta? Vilket motkonto ska jag använda mig av? Korrigeringen ligger alltså utanför bokföringsperioden som misstaget skedde på.  
Foto på Lollster

Lollster

  • 162 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.