Ingen Mapikompatibel e-postklient - Administration

  • 0
  • 1
  • Artikel
  • Uppdaterades för 5 månader sedan
  • (Redigerad)
Börja med att kontrollera att du har valt ditt e-postprogram som standardprogram för e-post i Windows under Start - Standardprogram - Ange dina standardprogram. E-postprogrammet måste vara lokalt installerat och ha stöd för MAPI.
Detta kan bero på att en registernyckel saknas. Gå in under Start - Kör. Skriv regedit och tryck på Enter. Om du använder registereditorn fel kan det medföra allvarliga problem för din dator.

Om du har 32-bitars version av Windows eller 64-bitars version av Windows med 64-bitars e-postprogram ska du bläddra dig fram till följande sökväg. 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\

Om du har 64-bitars version av Windows med 32-bitars e-postprogram ska du istället bläddra dig fram till följande sökväg. 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\

Har du 64-bitars version av Windows med 64 bitars e--postprogram behöver du bägge dessa sökvägar. 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\

Finns inte MAPI, MAPIX och MAPIXVER under sökvägarna ovan måste du lägga till dessa strängvärden på varje sökväg. Högerklicka i det högra fältet och välj Nytt - Strängvärde:
MAPI ska ha datavärde 1
MAPIX ska ha datavärde 1 
MAPIXVER ska ha datavärde 1.0.0.1
Du kan läsa mer på Microsofts hemsida http://support.microsoft.com/kb/834008 under rubriken Workaround.
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Content Producer - Administrationsfamiljen

  • 30,906 poäng 20k badge 2x thumb

Publicerades för 5 månader sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.