Inköp av VMB varor som ett parti. Redovisning enligt förenklad VMB

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Bokföra VMB Produkt - eEkonomi

Har köpt in ett parti med antikviteter från privatperson. Betalt en klumpsumma och bokfört inköpet på konto 4020 i debet. Kommer sedan att sälja ut artikelvis till privatpersoner inkl. moms. Har jag rätt konto för inköpet? Kan jag tillämpa redovisning av moms vid försäljning enligt förenklad VMB?  Hur bokför jag då denna moms?   2 frågor jag gärna vill ha svar på.
Foto på Antikvarien

Antikvarien

  • 268 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.