Inlämning av Inkomstdeklaration 2 (AB) till Skatteverket

 • 9
 • 1
 • Artikel
 • Uppdaterades för 4 år sedan
 • (Redigerad)
I Visma Skatt/Skatt Proffs skapar du alla deklarationsblanketter som ska lämnas in till Skatteverket, medan du i Visma Eget Aktiebolag kan skapa blanketterna INK2, INK2R, INK2S och N7. Vilka alternativa inlämningssätt finns då för att lämna in aktiebolagets inkomstdeklaration?      
 1. Lämna in alla deklarationsblanketter på papper. Skriv ut alla deklarationsblanketter direkt från programmet och skicka in dem via papper. När det gäller huvudblankett INK2 måste du använda Skatteverkets förtryckta blankett. Denna måste då fyllas i manuellt och signeras.
 2. Lämna in INK2 via Skatteverkets e-tjänst ”Inkomstdeklaration 2” och resten via papper. Skriv ut alla deklarationsblanketter, utom INK2, direkt från programmet och skicka in dem via papper. Huvudblanketten INK2 kan du sedan fylla i och signera direkt via Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2. Denna variant räknas då inte som elektronisk.
 3. Lämna in INK2 via Skatteverkets e-tjänst ”Inkomstdeklaration 2” och resten via filöverföringstjänsten. I Visma Skatt/Skatt Proffs kan du skapa en SRU-fil för blanketterna INK2R, INK2S, N3B, N4, N7 och N8. I Visma Eget Aktiebolag kan SRU-filer skapas för blanketternaINK2R, INK2S och N7. Huvudblanketten INK2 kan du sedan fylla i och signera direkt via Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2.
 4. Lämna in INK2 på papper och resten via filöverföringstjänsten. I Visma Skatteprogram kan du skapa en SRU-fil för blanketterna INK2R, INK2S, N3B, N4, N7 och N8. I Visma Eget Aktiebolag kan SRU-filer skapas för blanketternaINK2R, INK2S och N7. Huvudblanketten INK2 kan skrivas ut direkt ifrån programmet. Denna utskrift är enligt Skatteverket godkänd för att lämna in i de fall övriga blanketter lämnas via SRU-fil.

Klicka här för att gå till Inkomstdeklaration 2 »


Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

 • 43,402 poäng 20k badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

 • 9
 • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.