Innventarier - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej!

Har en nystartad restaurang och det innebär många inköp av datorer, kylar, frysar och andra maskiner.
Detta är ju en inventarie, och inte förbrukning då den kommer användas många år framöver.
Men ingen av de enstaka inköpen överstiger 22500:- och då vill programmet att jag bokför på
förbrukningsinventarie.
Då syns ju inte heller mina inventarier i resultat och balansen? Det är ju en tillgång!
Hur ska jag göra?  
Foto på Johannadahlstrom

Johannadahlstrom

 • 222 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på MarieN

MarieN

 • 6,514 poäng 5k badge 2x thumb

Jag skulle lägga inköp av maskiner under 5000:- som inventarie  konto 1220 om inte det är en snabb minskning i värde som ex. datorer de brukar inte vara värda så mycket efter några år och är då inköpet under 10000 kanske jag skulle lägga det på förbrukningsinventarie. Jag har dock inte Visma eEkonomi - men antar att du kan ändra kontot till 1220 för din inventarier. Ta också kopia på dina inköp av inventarierna och spara i en "inventariepärm" så har du det klart till bokslutet.

Inventarierna skriver man ju ner sedan under 5 års tid.

/Marie


Foto på LW

LW

 • 20,874 poäng 20k badge 2x thumb

Tro mig, även om det nu verkar onödigt, men du behöver skapa ett s k inventarieregister. Har du Excel?

Du bokar inköpet enligt MarieN:S förslag och sedan tar du fram Excel. Skapa kolumnrubriker som visar vad det är för inventarie och när den köptes in (exakt datum). Inventarier kostnadsförs i regel med en femtedel per år.

Skapa en kolumn som heter  Beskrivning och som talar om vad du köpt och gör sedan en kolumn för varje avskrivningsår (rubriken = årtalet) och lägg in en femtedel av nettosumman (ej moms alltså) för varje år.

Använder du dig av 1220, så gör du så här den sista december:

Debet: Konto 7832: 1/5 av inköpssumman ex moms
Kredit: Konto 1229: samma summa som ovan

När du gjort så här i fem år, är inventarien avskriven och klar. Har du kvar inventarien så gör ingenting i Excelarket, för det är bra att ha en inventarielista. Har du försålt den eller skrotat den, kan du höra av dig då ifall du önskar veta hur man går tillväga...

Lycka till!

//L

Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
Avskrivningstider avgör du själv efterhand som du själv gör dig erfarenheter av inventariers faktiska livslängd.
Du satsar pengarna i din verksamhet, då blir du också herre i ditt eget hus och bestämmer själv i vilken takt inventarierna ska skrivas ner.
Om du efter 5 år finner att dina grejer fortfarande fungerar - vilket inte är ovanligt med restauranginventarier - så kan man ju fråga sig vad du uppnått om de då är värderade till noll i dina räkenskaper - ju ett övervärde,  men vill du ha det så?

De reglar som finns har satts upp för att ange maximala avskrivningar i skattehänseende oaktat om det gäller 30 % på restvärde eller 20 % på anskaffningsvärde - så se dem bara som rekommendationer.
Men det bör som du själv säger spegla en verklighet också och den verkligheten kan du bäst för din verksamhet

Mikael Pettersson
Foto på LW

LW

 • 20,874 poäng 20k badge 2x thumb

Att man har inventarierna avskriva betyder att man har tagit kostnaderna för tillgångar. Med automatik betyder det inte, att de inte är värda något. De bör dock finnas i ett register så man kan se vad man har. Om inte, så är det bra ifall olyckan är framme och man behöver visa vad man har haft för tillgångar.

//L

Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

 • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej,

I eEkonomi kan du lägga in Inventarie i Inventarielistan utan att göra avskrivning.
Detta gör du under Bokföring - Inventarier - Ny inventarie - fyll i uppgifterna på vänstersidan där du har * framför raden - ta bort markring i rutan Skrivs av - Spara
Då har du alla inventarier sparad på samma ställe och du kan enkelt ta ut en lista om behovet skulle uppstå

En inventarie som kostar max ett halvt prisbasbelopp (22400 år 2017) exklusive moms får kostnadsföras som Förbrukningsinventarie enligt Skatteverkets riktlinjer.
Det betyder att man tar kostnaden direkt och bokar den i resultaträkningen istället för i balansräkningen, någon avskrivning görs inte i årsbokslutet eftersom inventarieinköpet kostnadsförts redan i samband med bokföringen.

Inventarier som har ett naturligt samband ska bedömas gemensamt.
Vid köp av inventarier som utgör ett led i en större inventarieinvestering ska bedömningen göras utifrån inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde.

Ha en fin dag
/Susan
Foto på Johannadahlstrom

Johannadahlstrom

 • 222 poäng 100 badge 2x thumb
Tack för info.
Visst är det så att Inventarier i programmet bara är en inv.lista?
Alltså alla inventarier man lägger in där hamnar inte med i Balansrapporten
utan det är bara om man manuellt bokför den under 1220?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
Helt rätt
Och den huvudbok du skapar på 1220 när du registrerar dina inventarieinköp blir också en bra förteckning över dina inventarier

Mikael Pettersson
Foto på Johannadahlstrom

Johannadahlstrom

 • 222 poäng 100 badge 2x thumb
Bra! Men då lägger jag inte in det på 5410 utan lägger alla inventarier på 1220
även fast programmet vill att det ska hamna under inventarier och förbrukning.
Även fast kylar och frysar kostar 6000:-/st så är det ju lågt i pris per enhet
men vi har 5 av varje, vilket jag anser är en tillgång som bör ligga som plus i balansen.
Tänker jag rätt??
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
Ja
Jag tycker att du tänker rätt.

Mikael

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.