Göra avdrag för inspiration till verksamhet - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Jag driver en enskild firma där jag erbjuder catering, matlagningskurser och recept. Emellanåt går jag på restaurang för att prova nya smakkombinationer och för att inspireras i min verksamhet. I julas gick jag t ex på ett nytänkande julbord. Kan jag dra av detta på ett "inspirationskonto" i min bokföring?
Foto på Camilla

Camilla

  • 142 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Camilla

Camilla

  • 142 poäng 100 badge 2x thumb

Hej!

Jag har varit i kontakt med Skatteverket och de har gett mig två (!) svar, se nedan!

Allt gott,

Camilla

SVAR 1:

"Alla utgifter som krävs för din verksamhet får du dra av som kostnad. Vilka utgifter som får dras av är beroende av vad just din verksamhet kräver.

Du får göra avdrag för utgifter som avser resor både till och från verksamheten och i verksamheten. Om du i verksamheten måste ut på tjänsteresor med exempelvis tåg och flyg får du dra av kostnaderna för detta på samma sätt som andra kostnader i din verksamhet, d.v.s. den faktiska kostnaden.
En tjänsteresa är resa som du gör i din näringsverksamhet för att arbeta.

I ditt fall anses dessa kostnader som privatlevnadskostnader och de är inte avdragsgilla."


SVAR 2:

"Huvudregeln är att du kan göra avdrag för intäkternas förvärvande och bibehållande. Privata levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras av enligt 9 kap. 2 § IL. Vad som är avdragsgillt i inkomstslaget näringsverksamhet är bevisfrågor och rättspraxis på området är i hög grad beroende av förhållandena i det enskilda fallet.

Mat kan man som regel inte göra avdrag för. Kostnader för att äta anses vara en privat levnadskostnad. Även resorna i detta fallet kan anses vara av privat karaktär. Däremot kan du göra avdrag för ökade levnadskostnader enligt vanliga traktamentesregler om du gör resor i din verksamhet och kan visa att det har varit till nytta för verksamheten. Är du osäker på ett avdrag rekommenderar jag att du gör ett öppet yrkande i deklarationen."