VP- handel - Visma eEkonomi

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Använder idag Visma Skatt för att hantera mina värdepappersaffärer i mitt AB. Där finns ej möjlighet att exportera en SIE fil för import av verifikat.

Önskan att det finns modul för VP handel i eEkonomi där man fyller i uppgifter om aktier/fonder och att all kontering sker automatiskt efter avslut med värdepapper.
Foto på Martin A

Martin A

  • 380 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 1
Foto på Lovisa Dacke

Lovisa Dacke, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

  • 24,068 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Martin!

Tack för att du lyft ett önskemål :)

I Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning så finns det möjlighet att under Årsredovisning - Noter lägga till noten "Andra långfristiga värdepappersinnehav". 

Jag förstår det som att du vill ha ett större flöde när det gäller värdepappersaffärer, likt det som finns i Visma Skatt. I dagsläget är det inget som finns i Visma eEkonomi men vi tar med oss ditt önskemål framåt.

Ha en fin helg!

/Lovisa